LA VILELLA ALTA
Alcalde: Jordi Argiles i Serres
El Priorat, Tarragona
Població: 128
Superfície: 5,25 km2
http://www.vilellaalta.altanet.org

Renovem l’enllumenat dels pobles, preservem el cel nocturn

09/03/2022
La Diputació de Tarragona dona suport econòmic i tècnic als ajuntaments per ser més respectuosos amb l’entorn natural i més eficients energèticament