EL CATLLAR
Alcalde: Jordi Ruíz Domènech
El Tarragonès, Tarragona
Població: 5.115
Superfície: 26,39 km2
http://www.elcatllar.cat

S'aprova l'abonament, als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, dels imports previstos per l'article 52 de la Llei de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2021

09/07/2021
La Resolució JUS/2117/2021, d'1 de juliol, publicada al DOGC número 8454, de 9 de juliol, aprova l'abonament d'un mòdul econòmic als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials corresponents a l'any 2021, per un import total d'1.593.900,00 € d'acord amb el desglossament individualitzat que consta a l'annex d'aquesta resolució

L'Agència de Residus de Catalunya atorga prop de 350.000 euros per clausurar punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció

07/01/2020
Tots els imports atorgats satisfan el 100% de les quantitats que han sol·licitat els municipis beneficiaris dels ajuts: Sarrià de Ter, Golmés, l’Ametlla de Mar, Palau-saverdera, Aspa, Vinaixa, Vilagrassa, Tordera, Castellserà i el Catllar