El programa ‘Pajaritas Azules’ d'Aspapel ha celebrat la 8a edició sota el lema ‘El Paper de tots’, reconeixent l'excel·lència de la seva gestió en la recollida selectiva per al reciclatge de paper i cartró a 47 entitats locals (ajuntaments i agrupacions de municipis) de 15 comunitats autònomes

Del conjunt d'entitats locals premiades (entre les que hi ha 8 ajuntaments catalans), 40 han obtingut el màxim reconeixement amb tres guardons; tres n'han obtingut dos; i quatre n'han rebut una


08/05/2024

Aquests guardons es concedeixen a partir de l'avaluació anual de 21 indicadors que analitzen tots els aspectes que afecten la recollida del contenidor blau i recollides complementàries, campanyes d'informació i conscienciació ciutadana, regulació i planificació de la gestió, així com taxes de recollida i traçabilitat.

Com a novetat, aquest any s'ha fet entrega del premi "Pajarita Ilustre” a aquelles entitats locals que porten més de cinc anys consecutius obtenint el reconeixement màxim, és a dir, tres Pajaritas Azules, demostrant el seu ferm compromís amb la millora contínua en gestió de la recollida selectiva de paper i cartró.

Entre les entitats locals catalanes que han rebut el màxim reconeixement amb la Pajarita Il·lustre hi ha els ajuntaments de Lleida, Barcelona, el Prat de Llobregat i Mollet del Vallès. Així mateix, les tres Pajaritas Azules també han anat a parar als ajuntaments de Castelldefels, Reus, Sant Boi de Llobregat i Terrassa-.

Amb vuit anys d'història, Pajaritas Azules és un programa anual d'assessorament, avaluació i reconeixement de la qualitat de la gestió municipal de la recollida selectiva per al reciclatge de paper i cartó enfocat a la millora contínua.

Per mantenir o progressar de categoria, les entitats que participen a Pajaritas Azules han de desenvolupar un pla de millora, ja que cada any el programa és més exigent a cadascun dels seus 21 indicadors. Per aconseguir-ho, des de Pajaritas Azules s'activa un pla de mesures correctives i un assessorament tècnic per a cada participant. De la mateixa manera, la qualitat del material recollit és un element essencial per a l’economia circular del paper. Per això, per poder optar a ser reconegut amb qualsevol dels tres nivells de Pajaritas Azules, cal disposar d'un procediment de control i millora de la qualitat i que la mitjana d'impropis, aquells residus que són dipositats incorrectament en un contenidor, sigui igual o inferior al 10% en pes sec.

Segons previsions d'Aspapel, el 2023 s'han recollit selectivament al nostre país 4,4 milions de tones i s'han reciclat 5 milions de tones de paper i cartó usat. Aquestes dades continuen posicionant aquesta indústria com un referent a Europa, fent que Espanya sigui el tercer país de la Unió Europea amb més volum de reciclatge d'aquest material.