Sessió del 11 de novembre de 2016

07/11/2016

Programa de la sessió:

- L'accés dels electes locals a la informació municipal. Carmen Alonso Higuera, secretària de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

- El règim sancionador a les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques. Miguel Casino Rubio, professor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III