Resolució CLT/2060/2024, de 4 de juny, publicada al DOGC número 9181 d’11 de juny de 2024 i Resolució CLT/2061/2024, de 3 de juny, publicada al DOGC número 9181 d’11 de juny de 2024

12/06/2024

La primera obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2024-2025 (CLT503).

Les subvencions es destinen, durant un període biennal, a finançar els projectes i les activitats relacionats amb commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana.

Poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o els ens que en depenen, així com les fundacions, les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre, amb domicili social a Catalunya.

La segona, obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2024-2025.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions, entre d’altres, els ens locals i les entitats que en depenguin.

En les dues convocatòries de subvencions el període per presentar les sol·licituds és del 12 al 27 de juny de 2024.