• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica


Publicada al DOGC, la convocatòria per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica que té per objectiu, entre d’altres, la generació d’activitat econòmica i la creació i/o manteniment d’ocupació mitjançant la dinamització i diversificació econòmica territorial

04/09/2019

Publicada al DOGC (núm. 7936) la Resolució TSF/2229/2019, d’1 d'agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Les bases d'aquesta convocatòria es troben regulades per Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament, modificada per l’Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol.

L’objecte d’aquest Programa és donar suport per a la realització de projectes de diagnosi i planificació estratègica que tenen per objectiu, entre d’altres, la generació d’activitat econòmica i la creació i/o manteniment d’ocupació mitjançant la dinamització i diversificació econòmica territorial.

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que reuneixin les condicions descrites a la base 3 de l’Annex I de l'Ordre TSF/123/2018.

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció comença l’endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 7 d’octubre de 2019, inclòs. 

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC