• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Actualitzem a dimarts 7 de juliol totes les mesures i instruccions sobre el coronavirus que són d'interès per als governs locals
Actualitzem a dimarts 7 de juliol totes les mesures i instruccions sobre el coronavirus que són d'interès per als governs locals


Us relacionem a continuació totes les informacions oficials referents a les accions per prevenir i controlar el coronavirus, amb una explicació tècnico-jurídica elaborada diàriament per l'FMC

A la part inferior us adjuntem també un document recopilatori de molt interès amb les notes informatives elaborades per l'FMC en relació a la covid-19


07/07/2020

El 14 de març es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 (RD 463/2020, BOE 67). D'acord amb la seva DF primera, queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de CCAA i EELL en relació al COVID-19, que continuen vigents i produiran els efectes previstos, sempre que resultin compatibles amb el precitat RD. El 15 de març, el BOE publicava les mesures que adopten els ministeris a l’empara de l'RD 463/2020. En funció de l’evolució epidemiològica, les autoritats competents poden dictar noves disposicions que s'actualitzen puntualment.

La Generalitat informa a l'espai web específic coronavirus de les actuacions a implementar i les notes de premsa de Govern per temes.


Noves disposicions (7 de juliol)

Mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació (Reial Decret-llei 25/2020, BOE de 6 de juliol). Cliqueu aquí per a més informació i nota FMC

Es restringeix la sortida de persones de la comarca del Segrià (Resolució INT/1607/2020, DOGC de 4 de juliol). Cliqueu aquí per a més informació

Mesures en salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a la comarca del Segrià (Resolució SLT/1608/2020, DOGC 4 de juliol). Cliqueu aquí per a més informació 


Conjunt de disposicions molt importants anteriors a avui

- Mesures sanitàries i administratives (DLL 26/2020, DOGC 24 de juny). Més informació i nota FMC
-
Mesures socials reactivació ocupació (RDLL 24/2020, BOE 27 de juny). Més informació i nota FMC
- Mesures en matèria d’energia (RDLL 23/2020, BOE 24 de juny). Més informació i nota FMC
- Etapa de la represa al territori de Catalunya (Decret 63/2020, DOGC 19 de juny). Més informació
- Mesures prevenir transmissió (Resolució SLT/1429/2020, DOGC 19 de juny). Més informació i nota FMC
- Mesures matèria social, fiscal i administratiu (DLL 25/2020, DOGC 18 de juny). Més informació i nota FMC
- Mesures en personal (DLL 24/2020, DOGC 18 de juny). Més informació
- Es flexibilitzen restriccions fase 2 i 3 (SND/535/2020, BOE 18 de juny). Més informació
- Es modifiquen ordres per flexibilitzar restriccions  (Ordre SND/520/2020, BOE 13 de juny). Més informació
- Mesures en matèria tributària (DLL 23/2020, DOGC 11 de juny). Més informació
- Mesures prevenció, contenció i coordinació (RDLL 21/2020, BOE 10 de juny). Més informació i nota FMC
-
Mesures àmbit econòmic, cultural i social (DLL 21/2020, DOGC 4 de juny). Més informació i nota FMC
- Es prorroga l'estat d'alarma (RD 555/2020, BOE 6 de juny)Més informació
- Es modifiquen ordres per flexibilitzar restriccions passi a fases 2 i 3 (Ordre SND/507/2020, BOE 6 de juny). Més informació 
- Restriccions que es flexibilitzen en fase 3 (Ordre SND/458/2020, BOE 30 de maig). Més informació i nota FMC
- Mesures en esports (DLL 20/2020, DOGC 28 de maig). Més informació
- Mesures agrària, científica, econòmica, d'ocupació i SS i tributàries (RDLL 19/2020, BOE 27 de maig). Més informació
- Pròrroga estat alarma (RD 537/2020, BOE 23 de maig). Més informació
- Es flexibilitzen restriccions fase 1 i 2 (Ordre SND/442/2020, BOE 24 de maig). Més informació
- Es modifiquen mesures en el canvi de fases (Ordre SND/440/2020, BOE 23 de maig). Més informació i nota FMC
- Es flexibilitzen restriccions a petits municipis (Ordre SND/427/2020, BOE 22 de maig). Més informació i nota FMC
Mesures en matèria social i sanitària (DLL 19/2020, DOGC 21 de maig). Més informació i nota FMC
- Flexibilització restriccions fase 2 (Ordre SND/414/2020, BOE 16 de maig). Més informació i nota FMC
- Mesures urbanisme, fiances i ambiental (DLL 18/2020, DOGC 14 de maig). Més informació
- Mesures dades residents centres ss (DLL 17/2020, DOGC 14 de maig). Més informació
- Mesures socials defensa ocupació (RDLL 18/2020, BOE 13 de maig). Més informació i nota FMC
- Es prorroga estat alarma (RD 514/2020, BOE 9 de maig). Més informació
- Aplicació fase 1 (SND/399/2020, BOE 9 de maig). Més informació i nota FMC
- Mesures transparència, ajuts socials, contractació i mobilitat (DLL 16/2020, DOGC 7 de maig). Més informació  i nota FMC
- Suport sector cultural (RDLL 17/2020, BOE 6 de maig). Més informació i nota FMC
- Es crea la Comissió elaboració Pla reactivació (DOGC 5 de maig). Mes informació
- Co-governança amb ccaa cap a una nova normalitat (BOE 3 de maig). Més informació
Article 34 RDLL 11/2020 (moratòria empreses) (BOE 28 d’abril). Més informació
- Mesures Admo. Justícia (RDLL 16/2020, BOE 29 d’abril). Més informació i nota FMC
- Mesures tributari i social (DLL 14/2020, DOGC 29 abril). Més informació i nota FMC
Es prorroga l'estat d'alarma (RD 492/2020, BOE de 25 d'abril). Més informació
Mesures economia-treball (RDLL 15/2020, BOE 22 abril). Més informació i nota FMC
Mesures estructurals i organitzatives (DLL 13/2020, DOGC 23 abril). Més informació i nota FMC
Termini autoliquidacions (RDLL 14/2020, BOE 15 d’abril). Més informació i nota FMC
- Mesures pressupostàries (DLL 12/202, DOGC 11 d'abril). Més informació i nota FMC
Es prorroga l'estat d'alarma (RD 487/2020, BOE d’11 d’abril). Més informació
- Es prorroguen els controls a les fronteres. Més informació
Mesures ocupació agrària (RDLL 13/2020, BOE 8 d'abril) Més informació i nota FMC
Mesures econòmiques, socials i administratives (DLL 11/2020, DOGC 9 abril). Més informació i nota FMC) 
Mesures àmbit social i econòmic (RDLL 11/2020, BOE d’1 d’abril). Més informació
- Autorització pròrroga de l'estat d'alarma (BOE de 28 de març). Més informació
Es prorroga l'estat d'alarma (RD 476/2020, BOE de 28 de març). Més informació
- Modificació estat alarma (RD 465/2020, BOE 18 de març). Més informació
Mesures contractació, salut i residus, transparència, transport i economia (DLL 7/2020, DOGC 19 de març). Més informació
- Mesures extraordinàries (RDLL 8/2020, BOE 18 de març). Anàlisi aspectes locals
- Nota explicativa destinació superàvit eell 2019 a afectats pel coronavirus
Mesures pressupostària, financera i contractació (DLL 6/2020, DOGC de 12 de març) 
Mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic (RDLL 7/2020, de 12 de març)

 

Mesures en l'àmbit de la salut / sanitat

Controls sanitaris punts entrada Espanya (BOE 1 de juliol). Més informació
Pròrroga mesures residències i centres gent gran, discapacitat i malaltia mental; i sad (DOGC 22 de juny). Més informacio
Obrir centres gent 
gran i discapacitat (DOGC 11 de juny). Més informació
Programa salut pública estudi epidemiològic (DOGC 4 de juny). Més informació
Sense efecte limitació visites a centres (DOGC 3 de juny). Més informació
Serveis funeraris no són prestació forçosa (DOGC 22 de maig). Més informació
Sense efectes suspensió activitats vetlla (DOGC 20 de maig). Més informació
Mesures de vigilància epidemiològica (BOE 12 de maig). Més informació
Antisèptics amb digluconat de clorhexidina (BOE 12 de maig). Més informació
Proves de COVID-19 a laboratoris (DOGC de 5 de maig). Més informació
Preu màxim de productes higiènics (BOE de 5 de maig). Més informació
Són serveis essencials determinats centres (BOE 28 d’abril). Més informació
Desplaçaments població infantil (BOE 25 d’abril). Més informació
EPIS sense marcatge CE (BOE 25 abril). Més informació
S'actualitza Annex Decret sistema sanitari integral (DOGC 24 abril). Més informació
Import màxim de venda productes higiènics (BOE 23 abril). Més informació
Accés de la població a productes d'ús higiènic (BOE 19 abril).  Més informació
Campanya '
Mascareta Salut' (DOGC 18 d'abril). Més informació 
Subministrament de medicaments (BOE 18 abril). Més informació
Es modifica notificació de ccaa a Ministeri (BOE 17 abril). Més informació
Noves instruccions distribució mascaretes (BOE 16 d'abril). 
Més informació
Avaluacions i final residència sanitaris (BOE 16 abril). Més informació
Accés a prestació farmacèuticaMés informació
Notificar a autoritat sanitària casos confirmatsMés informació
S'actualitzen les mesures per a l'ús de bioetanol. Més informació
Modificació Decret creació, denominació i competència departaments
Gratuïtat aparcaments personal sanitari. Més informació
Termini assignació empresa funerària i fixar preuMés informació
Llicències productes sanitaris sense marca CE. Més informació
Bioetanol per a solucions i gels per desinfectar mans. Més informació
Delegació competències consellera SalutMés informació
Serveis funeraris, serveis de prestació forçosaMés informació
Recollida i transmissió de dades de difunts. Més informació
Establiments sanitaris com a serveis essencialsMés informació
Sales de vetlla i cerimònies fúnebresMés informació
S'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans
Trasllat de cadàvers. Cliqueu aquí per a més informació
Intervenció sanitària residències socialsMés informació
Dispensació i administració de medicaments. Més informació
S'habiliten d'hotels Més informació
Abastament aigua i sanejament aigües residualsMés informació
Habilitació ús sanitari d'establiments turísticsMés informació
Suspensió d'activitats assistencials no urgentsMés informació
Expedició llicència d'enterramentMés informació
Accés a prestació farmacèutica col·lectiu dels règims especials SS
Remissió informació de capacitat assistencial de les CCAA al ministeri
Alimentació animals a la via públicaMés informació
Alternatives a les mascaretes EPI amb distintiu CE europeu
Instrucció gestió de residusMés informació
Pròrrogues certificats sanitaris per garantir servei marítim i pesquer
Posar a disposició del Departament de Salut, centres sanitaris privats
Mesures en recursos humans i de centres sanitaris privats
Obligació fabricants i importadors producte sanitari informar a SNS
Mesures complementàries prevenció i control infecció
Mesures dictades pel Departament de Salut


Mesures en l'àmbit d'afers socials

Prestació extraordinària de 200 euros. Més informació
Pròrroga família nombrosa i monoparental
Més informació 
Protecció víctimes de violència de gènereMés informació
Mesures en matèria de recursos humansMés informació 
Mesures organitzatives i de recursos humansMés informació 
Modificació criteris qualitat centres Dependència. Més informació 
Informació a centres de caràcter residencial. Més informació 
Mesures residències de gent gran i centres sociosanitaris 
Protecció de la població sense llar i assentaments a xaboles

 

Mesures en diversos àmbits 

Mesures en educació en el lleure menors 18 anys. Més informació
Es crea el Grup Treball Catalunya 2022Més informació
Dol a CatalunyaMés informació
Dol a Espanya. Més informació
Gestió residus i flexibilització restriccions. Més informació
Obligació de l'ús de mascaretaMés informació
Subvencions esport escolar 2019-2020Més informació
Es permet la cura i recol·lecció dels hortsMés informació
Se suspenen obres en edificis amb risc de contagiMés informació
 
Canvis ajuts Pla Estatal Habitatge 2018-2021. Més informació 
Obertura comerços, serveis, i arxius, i esportMés informació
Mesures necessitat social o sanitariMés informació
Modificació mesures contractació, salut, residus, transparència, transport i economia Més informació
Mesures remissió informació a Ministeri abans estat d'alarma 
Mesures per a la gestió de la situació de crisis sanitària
Noves mesures addicionals 
Ús dels mitjans electrònics


Mesures en l'àmbit de l'esport

Subvencions federacions i unions de clubs (DOGC 3 de juny). Més informació
Garantia fins a 8.000.000 d'euros préstecs (DOGC 7 de maig). Més informació

Tornar a entrenaments i reinici competicions (BOE 6 de maig de 2020). Més informació
Fer activitat física no professional aire lliure
 (BOE 1 de maig). Més informació


Mesures en l'àmbit d'ocupació

Subvencions Programa Treball i FormacióMés informació
Actuació davant restricció activitat laboralMés informació
Bo social autònoms cessin activitat o redueixin facturació. Més informació
Permís recuperable treballadors no essencials. Més informació
Mesures complementàries àmbit laboralMés informació
Distància entre gent als centres de treballMés informació
Mesures de distància entre gent all treball. Més informació
Ajuts a autònoms per compensar pèrduesMés informació
La CE orienta en ús marc contractació pública. Més informació

 

Mesures en l'àmbit de l'economia

Es reprén l'execució de determinats contractesMés informació
Suspensió obres edificis amb risc de contagi. Més informació
Fer front a l'impacte sanitari, economic i social (DLL10). Més informació
Suspensió contractes obres GeneralitatMés informació 


Mesures en l'àmbit de protecció civil 

Òrgans tramitar sancions incompliment normativa. Més informació
Model declaració per facilitar trajectes. Més informació

 

Mesures en l'àmbit d'habitatge

Suspensió sol·licituds ajuts lloguers (DOGC 3 de juny). Més informació
Ajuts lloguer habitatge habitual (DOGC 18 de maig). Més informació
Requisits arrendataris ajuts habitatge (BOE 1 de maig). Més informació


Mesures en l'àmbit d'interior, transports i mobilitat

Sense efecte aixecament restriccions circulacióMés informació
Nul l'aixecament restriccions circulacióMés informació
Se suavitzen criteris restricció viatges UE i Schengen. Més informació
S'obren corredors turístics BalearsMés informació
Pròrroga controls a fronteres interiors. Més informació
Pròrroga limitació entrada aeronaus i vaixells. Més informació
Pròrroga estada i residència i/o treballMés informació
Mesures especials per a la ITVMés informació
Es 
prorroguen controls fronteres. Més informació
Es restableixen controls fronteres interiorsMés informació
Es prorroguen controls fronteresMés informació
Formació permanent de vigilants de seguretatMés informació
Pròrroga restricció temporal de viatges no imprescindibles. Més informació
Pròrroga de controls a les fronteresMés informació
Modificació restriccions en trànsitMés informació
Pròrroga vaixells d'Itàlia i altres. Més informació
Prohibició vols d'Itàlia i altresMés informació 
Restabliment temporal controls fronteresMés informació
Obertura d’establiments als aeroports. Més informació
Mesures per a les forces i cossos de seguretat
Mesures per al Sistema Nacional de Protecció Civil
Perímetre conca Òdena
Punts d'entrada amb capacitat emergències.
Més informació
Es limita l'entrada d'aeronaus i vaixellsMés informació
Pròrroga criteris restricció temporal viatges. Més informació
Quarantena persones d'altres països. Més informació
Condicions fase I mobilitat seguraMés informació
Ús de màscares en mitjans de transport. Més informació
Documentació tripulants dels vaixellsMés informació
S’aixeca la restricció conca d'Òdena. Més informació
 
Gratuïtat serveis de transport públicMés informació 
Distribució de mascaretes transport. Més informació
Reducció de serveis de transport. Més informació
2a distribució de mascaretes (Ministeri)Més informació
Temps conducció i descans mercaderiesMés informació
Taxi, vehicles amb conductor i altresMés informació 
Reducció servei transports de viatgersMés informació 
Distribució de mascaretes en mercaderies. Més informació
Instruccions de transport de carretera. Més informació 
Trànsit i circulació de vehicles a motor. Més informació 
2 persones a cabina i tallers reparació. Més informació
Circulació persones amb discapacitat. Més informació
Instruccions transport carretera. Més informació
Arrendament vehicles sense conductor
Mesures complementàries en transport públic de viatgers
Mesures transport públic de titularitat autonòmica i local
Mesures per a transportistes de mercaderies
Mesures companyies marítimes, aèries i transport terrestre
Restriccions a la circulació 
Suspensió transport marítim


Mesures en l'àmbit de turisme 

Subvencions a professionals turisme. Més informació 
Allotjaments turístics essencials (modificació). Més informació
Alguns allotjaments turístics són essencials
Més informació
Suspensió obertura establiments turístics. Més informació 


Mesures en l'àmbit de justícia

S'activa la Fase 3 Administració de JustíciaMés informació
S'activa la Fase 2 Administració de JustíciaMés informació
Es flexibilitzen restriccions Institucions PenitenciàriesMés informació
Esquema Seguretat Laboral i Pla Desescalada. Més informació
Mediació gratuïta conflictes interpersonals. Més informació
Mesures per a les institucions penitenciàries

 

Mesures en l'àmbit d'educació/cultura

Prestació subministraments cultura (DOGC 12 de juny). Més informació
3r trimestre curs 2019-20 i inici curs 2020-21. (BOE 24 d’abril). Més informació
Contingut avaluació Batxillerat, dates i qualificacions (BOE 23 abril). Més informació
Flexibilització ensenyaments FP (BOE 23 d'abril). Més informació
Tancament centres educatius


Convalidacions actualitzades dels RDLL

Amb l'RDLL 20/2020, de 29 de maig, ingrés mínim vital
Amb l'RDLL 19/2020, de 26 de maig, mesures agrària, científica, econòmica, ocupació. SS i tributària
Amb l'RDLL 18/2020, de 12 de maig, de suport a l'ocupació
Amb l'RDLL 17/2020, de 5 de maig, de suport al sector cultural
Amb l’RDLL 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives Adm. Justícia
Amb l’RDLL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures  de suport a l'economia i l'ocupació
Amb l'RDLL 14/2020, de 14 d'abril, de declaracions i autoliquidacions tributàries
Amb l'RDLL 13/2020, de 7 d'abril, de mesures en matèria de convalidació agrària
Amb l'RDLL 12/2020, de 31 de març, de protecció violència gènere
Amb l'RDLL 11/2020, de 31 de març, de mesures àmbit social i econòmic
Amb l'RDLL 10/2020, de 29 de març, de 
permís retribuït recuperable treballadors
Amb l'RDLL 9/2020, de 27 de març, de
mesures àmbit laboral
Amb l'RDLL 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries
Amb l'RDLL 7/2020, de 12 de març, de 
mesures per a l'impacte econòmic
Amb l'RDLL 6/2020, de 10 de març, de 
mesures àmbit econòmic i protecció salut
Amb l'RDLL 5/2020, de 25 de febrer, de 
mesures en agricultura i alimentació

 
Validacions actualitzades dels DLL

Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 4/2020
Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 5/2020
Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 6/2020
Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 7/2020
Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 8/2020
Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 9/2020
Resolució (DOGC 30 d’abril) de validació del DLL 10/2020
Resolució (DOGC 26 de maig) de validació del DLL 11/2020
Resolució (DOGC 26 de maig) de validació del DLL 12/2020
Resolució (DOGC 26 de maig) de validació del DLL 13/2020
Resolució (DOGC 26 de maig) de validació del DLL 14/2020


Altres enllaços

- Departament de Salut de la Generalitat: Canal Salut
- Recomanacions PROCICAT malalties transmissibles
 alt risc
- Informació a empreses; centres i col·lectius específics (DTASF)
Normativa catalana COVID-19 ordre cronològic (Portal Jurídic)
- Ministeri de Sanitat: informació
- Govern de l’Estat:
Mesures crisi sanitària COVID-19
- Web de la FEMP 
informació d'interès per a governs locals
- Institut de Salut Carlos III
 informes epidemiològics oficials
- Consells Organització Mundial de la Salut: diversos

 

Protecció Civil adverteix que aquests dies proliferen els rumors. QUALSEVOL mesura que afecti la població és difosa pels comptes oficials de Govern. "Abans de 'reenviar', CONTRASTA-HO".


MOLT IMPORTANT: Cliqueu aquí per accedir a un seguit de documents importants per als ajuntaments en relació a la prevenció i control del coronavirus.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Documents d'interès relacionats
Espai web específic Generalitat
Dades COVID-19 actualitzades Generalitat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC