• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans
Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans


Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social (Resolució TES/662/2020, de 9 de març, publicada al DOGC número 8083, de 13 de març de 2020)

13/03/2020

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació és el que estableixi la resolució de convocatòria, que es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Són entitats col·laboradores les borses de lloguer de la Xarxa de mediació per al lloguer social, les oficines locals d'habitatge, les administracions o empreses públiques d'àmbit local i les entitats sense ànim de lucre, que subscriguin un conveni de col·laboració amb l'Agència, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC