• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 a petits municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior
Es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 a petits municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior


En atenció a la millora de la situació epidemiològica, es pretén flexibilitzar alguna de les restriccions aprovades en diferents ordres ministerials per als municipis de menor població i densitat, de manera que els municipis que es trobin en unitats territorials en fase 0 i 1 puguin acollir-se a algunes de les mesures previstes per a la fase 2, la qual cosa sens dubte contribuirà al fet que recuperin gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica (Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, publicada al BOE número 114, de 22 de maig)

L’FMC ha elaborat una nota informativa amb aquells aspectes que més afecten els governs locals, com el desplaçament de la població infantil i pràctica d'activitat física no professional; mesures en matèria d'higiene i prevenció; mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària; establiments d'hostaleria i restauració; serveis i prestacions en matèria de serveis socials; o flexibilització en vetlles, enterraments, llocs de culte, biblioteques, etc.


22/05/2020

Encara que els indicadors epidemiològics assenyalin una menor incidència de la pandèmia als petits municipis, qualsevol mesura que flexibilitzi les condicions en aquests nuclis ha de tenir en compte el major risc en cas que es produeixin rebrots, pel superior envelliment demogràfic i per l'estructura dels serveis bàsics disponibles, tant públics com privats.

Aquesta ordre produirà efectes des del 22 de maig de 2020, i mantindrà la seva vigència fins al moment en què a les unitats territorials en les quals se situen els municipis i els ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi afectats per la mateixa els siguin aplicable mesures de caràcter més flexible que les contingudes en aquesta ordre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC