• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa
Noves mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa


El Govern de la Generalitat continua aprovant mesures en diversos àmbits per pal·liar els efectes que ha ocasionat la Covid-19, d’ençà que al març l’Organització Mundial de la Salut declarés la situació d’emergència ocasionada per la pandèmia internacional. Algunes d’aquestes mesures, fins ara vinculades a l’estat d’alarma, resulta necessari mantenir-les o adaptar-les per evitar que decaiguin i, per això, el Govern ha aprovat un Decret llei de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (Decret llei 26/2020, de 23 de juny, publicat al DOGC número 8161, de 24 de juny)

25/06/2020

D’entre les diverses mesures adoptades, pel que fa a les que més interès puguin despertar als ens locals, destaquen les destinades a centres residencials (art. 7) o a policies locals o guàrdia urbana (art. 9).

Pel que fa a l’entrada en vigor de la norma i a la vigència de les mesures que defineix, s’estarà al que disposen la Disposició final primera i a la Disposició transitòria, respectivament.

Els serveis tècnics de l'FMC han elaborat una nota informativa més extensa amb els aspectes que afecten els governs locals (l'adjuntem a la part inferior).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC