• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Aprovada la Llei de les àrees de promoció econòmica urbana
Aprovada la Llei de les àrees de promoció econòmica urbana


L’objectiu d’aquesta llei (Llei 15/2020, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8303, de 24 de desembre), és la creació d’àrees de promoció econòmica urbana (APEU) amb l’objectiu de modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes, i per millorar la qualitat de l’entorn urbà per mitjà d’actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses, afavorint la creació d’ocupació

La competència de la promoció d’activitats econòmiques i empresarials dels municipis i la planificació urbanística correspon a l’Administració local en col·laboració amb les altres administracions públiques i amb el sector privat


28/12/2020

Les APEU són zones geogràfiques d’un o diversos municipis prèviament delimitades, integrades pels locals definits a la llei a l’article 5.2 i que estan situats dins llur àmbit, en les quals està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general a què fa referència l’article 1.2.

Les APEU tenen finalitats d’interès general. Per a la direcció i la gestió d’aquestes àrees s’estableix un sistema de col·laboració publico-privat entre l’Administració local i una entitat privada creada a aquest efecte.

La iniciativa per a la delimitació i constitució d’una APEU correspon, entre d’altres, a l’ajuntament del municipi en què es vol delimitar l’àrea de promoció econòmica urbana, si compta, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials representatives de la zona afectada.

La Federació de Municipis de Catalunya va comparèixer el 3 de novembre a la Ponència del Parlament que tramitava aquest projecte de llei per expressar el seu posicionament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
Més informació FMC
Més informació Generalitat de Catalunya


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC