• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica el Decret de les comissions territorials del patrimoni cultural (tercera modificació)
Es modifica el Decret de les comissions territorials del patrimoni cultural (tercera modificació)


Aquest Decret (151/2020, de 22 de desembre, publicat al DOGC número 8303, de 24 de desembre) modifica la composició de les comissions territorials del patrimoni cultural, tret de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, sense que afecti a la representació dels ens locals. També s’amplia la durada dels nomenaments dels membres de les comissions, que passa de dos a cinc anys, renovables, per garantir més continuïtat dels seus membres i simplificar la tramitació de nomenaments

28/12/2020

També es modifica l’article 7 del Decret 276/2005, de 27 de desembre, per establir que els membres de les comissions territorials del patrimoni cultural no tenen dret a indemnitzacions per assistència a les reunions.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC