• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La població de Catalunya a 1 de gener de 2020 és de 7.722.203 persones, 102.709 més que l'any anterior
La població de Catalunya a 1 de gener de 2020 és de 7.722.203 persones, 102.709 més que l'any anterior


La població resident a Catalunya és de 7.722.203 persones a 1 de gener de 2020, segons les Estimacions de població de l'Idescat. Aquesta xifra representa un augment de 102.709 habitants respecte d’un any enrere i consolida la tendència de creixement de la població, iniciada l’any 2015. La migració amb l’estranger, amb un saldo de 108.264 persones, ha estat el component que ha provocat aquest augment de població. En canvi, l’aportació del saldo migratori amb la resta d’Espanya i la del creixement natural s’han mantingut negatives (‑2.455 i ‑2.999 persones, respectivament). En termes relatius, l’any 2019 la població ha crescut un 13,4 per cada mil habitants, com a resultat d’un creixement migratori del 13,8‰ i un creixement natural o vegetatiu del ‑0,4‰

28/12/2020

L’any 2019 la població ha augmentat en 37 comarques i a l’Aran, i ha disminuït en 4 comarques. Les comarques amb majors creixements en termes relatius són el Baix Penedès (25,7‰), el Moianès (23,6‰) i el Tarragonès (19,6‰). D’altra banda, les comarques que han perdut població són l’Alt Urgell (‑7,2‰), la Terra Alta (‑7,1‰), el Priorat (‑5,1‰) i la Conca de Barberà (‑2,1‰).

Per grans grups d’edat, s’observa que els principals augments de població es localitzen en la població de 16 a 64 anys i en la població més gran de 65 anys. En el primer cas, per efecte del saldo migratori positiu i en el segon cas, per efecte de l’elevada esperança de vida i de generacions cada cop més nombroses que arriben als 65 anys. Com cada any, la xifra de població major de 65 anys supera la de l’any anterior (1.464.155 habitants, 25.187 persones més que l’any anterior).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC