• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicació al DOGC de l’Acord en relació a la Llei de ports i transport en aigües marímies i continentals
Publicació al DOGC de l’Acord en relació a la Llei de ports i transport en aigües marímies i continentals


La Resolució EXI/698/2021, de 10 de març, publicada al DOGC número 8372, de 24 de març, disposa la publicació alDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

25/03/2021

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït, per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb els articles 11, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 52, 53, 61, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 84, 88, 98, 99, 101, 105, 108, 109, 227 i 235, les disposicions addicionals 1a, 7a i 9a i les disposicions transitòries 1a i 6a de la Llei catalana 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, ha adoptat un Acord, i les parts coincideixen a interpretar que els preceptes de la Llei 10/2019, en els termes que s'expressen per a cadascun d’ells –i que concreta l’acord- no afecten les facultats que corresponen a l'Estat com a titular del domini públic marítim terrestre. Quant a l'acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades sobre les normes controvertides i conclosa la controvèrsia plantejada.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC