• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIO LOCAL: Tendències recents de la població de les àrees rurals i urbanes a Espanya
ODS - FOCUS D'INNOVACIO LOCAL: Tendències recents de la població de les àrees rurals i urbanes a Espanya


ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures
A l'Estat espanyol, el percentatge de població resident en zones urbanes ha passat del 65% el 1950 fins a més del 87% l’any 2018. Aquest increment va ser especialment intens fins al final de la dècada dels setanta durant el període que, de vegades, s'anomena 'd'èxode rural', que va portar a situar la taxa d'urbanització en un 82% el 1981. Des d'aleshores, l'increment de la taxa d'urbanització ha prosseguit, si bé a un ritme significativament més lent, com a resultat d'una dinàmica poblacional divergent entre les àrees rurals i les urbanes. Aquestes últimes haurien experimentat un alt dinamisme demogràfic des de finals de segle passat fins a 2011, per estancar-se posteriorment


19/07/2021

Per la seva banda les àrees rurals mostren una marcada heterogeneïtat en les tendències poblacionals recents segons la grandària i en funció de si estan localitzades o no en una àrea urbana funcional: les zones rurals molt petites (menys de 1.000 habitants) haurien presentat pèrdues elevades de població en les últimes dècades mentre que les àrees rurals pertanyents a alguna àrea urbana funcional haurien experimentat guanys de població en els últims anys.

Aquesta desigual distribució espaial de la població provoca una distribució també desigual de les rendes, ja que les economies d'aglomeració van associades a una major retribució als factors productius a les zones on es concentren l'activitat econòmica i la població. No obstant això, en un context de canvi tecnològic i de generalització del teletreball, hi ha una oportunitat per minimitzar aquestes desigualtats fomentant la digitalització de les zones rurals amb més oportunitats de desenvolupament, per convertir-les en un pol d'atracció per a empreses i treballadors/es que vulguin evitar els desavantatges dels entorns urbans, després que s'hagin posat especialment de manifest amb la pandèmia: preus del sòl, manca d'habitatge, congestions, exposició a contaminació, manca d'accés a espais naturals, etc.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC