• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a actuacions de neteja de vies de comunicació afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran any 2021
Subvencions per a actuacions de neteja de vies de comunicació afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran any 2021


La Resolució VPD/2214/2021, de 12 de juliol, publicada al DOGC número 8460, de 19 de juliol, convoca les subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i el territori d'Aran, per a l'any 2021

19/07/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre TES/185/2020, de 23 d'octubre, i per la normativa aplicable a l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions subvencionables són les que estableix la base 2 de l'Ordre TES/185/2020, de 23 d'octubre (DOGC núm. 8258 de 29.10.2020).

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC.

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida a la base 8 de l'Ordre TES/185/2020, de 23 d'octubre, s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i el model normalitzat de la memòria explicativa (també esmentat a la base 8), així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC