• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes
S'aproven les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes


Ordre EMT/244/2021, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8572, de 28 de desembre de 2021

28/12/2021

Les subvencions d'aquesta Ordre tenen l'objectiu de generar activitat econòmica en entorns urbans de proximitat (comunalitat urbana), reforçant i fent créixer el teixit productiu i reproductiu, que es construeix des de la proximitat i que s'encara a proveir de serveis i productes a un territori i una ciutadania en concret. Per tant, es desmarca d'una proposta econòmica globalitzadora i se centra en una activitat econòmica i social que té a veure amb les relacions entre persones o grups de persones de més proximitat: el barri, el districte, la ciutat en definitiva.

L’ordre pretén alinear-se amb els ODS i, concretament, amb l'Objectiu 8, Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom; amb l'Objectiu 10, Reduir la desigualtat en i entre els països; amb l'Objectiu 11, Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles; i, finalment, amb l'Objectiu 12, Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

L’ordre preveu dues línies de subvenció:

La línia 1, Xarxa de comunalitats urbanes. Les comunalitats urbanes, promogudes per cooperatives i entitats de l'economia social conjuntament amb empreses, associacions i ens locals, esdevenen els espais de cooperació, coordinació, aprenentatge, innovació i creació en l'àmbit de l'economia urbana i de proximitat, per a l'acompanyament de projectes d'ajuda mútua i generació d'activitat econòmica col·lectiva, mitjançant un projecte amb serveis, accions i programes. Aquesta dinamització econòmica s'entén des de la perspectiva de l'economia social i solidària i, per tant, des de la definició d'economia més bàsica (la ciència social que estudia els recursos, la creació de riquesa i la producció, la distribució i el consum de béns i serveis per satisfer les necessitats humanes), situant els recursos, la riquesa, la producció i el consum com a eines per arribar al benestar de les persones.

La línia 2. Coordinació, promoció i difusió de les comunalitats urbanes. Té com a objectiu poder oferir una coordinació, un seguiment i una assistència administrativa i metodològica de les actuacions, els serveis, les oportunitats i els recursos generats en virtut d'aquesta ordre.

L’ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC