• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei 18/2007, en matèria d'emergència en l'àmbit de l'habitatge
Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei 18/2007, en matèria d'emergència en l'àmbit de l'habitatge


Recurs número 4038/2022, publicat al DOGC número 8758 , de 22 de setembre de 2022

22/09/2022

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 13 de setembre de 2022, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 4038-2022, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari VOX al Congrés, contra els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -pel qual es fa una nova redacció de l'art. 7.1.c) Llei 24/2015-, 11, 12, 15 i la disposició transitòria de la Llei del Parlament de Catalunya 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016, per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el recurs
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC