• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’execució dels Fons Next Generation en el món local i els principis de bon govern, eixos de la sessió del Seminari de Dret Local de novembre
L’execució dels Fons Next Generation en el món local i els principis de bon govern, eixos de la sessió del Seminari de Dret Local de novembre


Aquest matí s’està desenvolupant la segona sessió del Seminari de Dret Local 2022-2023 de la Federació de Municipis de Catalunya

Els més de 250 participants estan reflexionant entorn de diverses conseqüències jurídiques, econòmiques i socials en el nou escenari postpandèmic que afecten el món local


18/11/2022

El primer ponent, Santiago Carlos Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Seguiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Gabinet de Presidència del govern d’Espanya, ha recordat l’objectiu del pla: accelerar la recuperació de la crisi de la COVID-19 i afrontar un ambiciós programa d’inversions i reformes que permeti incrementar el potencial de creixement de l’economia espanyola afrontant la transició digital i verda. També ha afirmat com les entitats locals han estat des dels primers moments de redacció del Pla una de les principals prioritats per a la seva execució, bé a través de programes dissenyats específicament per a ser executades directament per elles, o bé amb transferències a través de les comunitats autònomes.

Seguidament, Antonio Descalzo González, professor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III, identifica en la seva intervenció la idea de bon govern amb el singular estatut jurídic aplicable als alts càrrecs de les diferents administracions públiques. Ha estructurat la seva ponència en el bon govern en el marc del Dret de l’organització; l’objecte propi del bon govern, la governança i la bona administració; l’àmbit subjectiu del bon govern i la seva aplicació en el règim local; i la separació disciplinària en matèria de bon govern.

Pel que fa als grups de treball, al número I, sobre personal, règim jurídic, hisenda i serveis, per parlar de les obligacions jurídiques en la planificació estratègica de les polítiques de prevenció i seguretat i municipals i els diferents plans municipals, comptem amb Joan Miquel Capell Manzanares, cap del Gabinet de prevenció i seguretat de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, exposarà la necessitat de planificar la seguretat en els municipis i proposar una eina de planificació estratègica que sigui útil per les autoritats, tècnics i funcionaris municipals, policies locals i autonòmics, per a fer front a la gestió del risc que la vida en comunitat planteja. La junta local de seguretat es proposa com organisme de coordinació entre cossos d’emergències i seguretat en un país administrativament desconcentrat i amb diversos cossos i forces de seguretat, i el pla de seguretat local com instrument per planificar i caminar cap a la pacífica convivència.

Acabarà la sessió, al grup II, sobre ordenació del territori, urbanisme i habitatge, medi ambient, serveis i béns públics, Aitana de la Varga, professora Agregada de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, que analitzarà la Llei 7/2022, de residus i sols contaminats per una economia circular, i les competències locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC