07. Àrea de Funció Pública

President

Marçal Ortuño

alcalde de Torelló

Vice-president

Lluís Mijoler

alcalde del Prat de Llobregat

Seguiment dels processos d'estabilització d'ocupació temporal en l'administració local per part de la Secretaria d'Estat de Funció Pública

24/05/2024
La Secretaria de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública s'ha adreçat a la FEMP sol·licitant col·laborar amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública en el seguiment dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal duts a terme per part de les Entitats Locals

Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu el dia 9 de juny de 2024

24/05/2024
Ordre EMT/112/2024, de 17 de maig, publicada al DOGC número 9168 de 23 de maig de 2024

Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici de 2024

22/05/2024
Resolució PRE/1719/2024, de 2 de maig, publicada al DOGC número 9166, de 21 de maig de 2024

Ajuntaments i entitats socials prioritzaran la qualitat en lloc del preu en les contractacions de serveis a les persones

20/03/2024
Ahir, a la primera Convenció del Fòrum Social Metropolità, es va presentar un nou model de col·laboració entre entitats socials i ajuntaments i el document ‘Posar en pràctica una provisió i contractació pública de serveis socials de qualitat i estable’, que inclou unes fitxes on s’indica com es pot fer una contractació de la qualitat i com es pot garantir l’estabilitat dels serveis que prioritzi la qualitat. La sessió va acabar amb la lectura d’un manifest signat per ajuntaments i entitats socials en el qual s’ha reclamat implementar aquest model

Es publica el conveni d'oficines i despatxos

30/10/2023
Resolució EMT/3590/2023, de 21 d’octubre, publicada al DOGC núm. 9030, de 30 d’octubre de 2023 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024

Relació de festes laborals per a l'any 2024

27/10/2023
Resolució de 23 d'octubre de 2023, publicada al BOE numero 257, de 27 d'octubre de 2023

Subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2024

20/10/2023
Resolució PRE/3468/2023, de 10 d’octubre, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 'Xec Capacitació Digital al Transport'

16/10/2023
Ordre TMA/1126/2023, de 28 de setembre, publicada al BOE número 247, de 16 d’octubre de 2023