• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
IV Congrés de l'Aigua a Catalunya
IV Congrés de l'Aigua a Catalunya


'Reptes a la gestió dels recursos hídrics davant l'emergència climàtica': Se celebrarà presencialment al Cosmocaixa, en aquestes noves dades de 19 i 20 d'octubre de 2021, després de l'ajornament davant la situació sanitària derivada de la COVID-19

21/06/2021

El Congrés ha de permetre la participació activa, sense exclusions, del màxim nombre d'agents involucrats en la planificació i gestió dels recursos hídrics i del canvi climàtic, i, en conseqüència, té la pretensió d'adreçar-se al conjunt de les Administracions Públiques amb competències en aquestes matèries, als gestors públics i privats amb responsabilitat, al món empresarial, als professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, a tota aquella part de la ciutadania interessada i preocupada per la millora del món de l'aigua i el seu entorn natural.

Continuant amb la trajectòria de les tres edicions anteriors del Congrés, l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua ha designat un Comitè Científic Tècnic, integrat per 18 persones distingides en el món de l'aigua i el canvi climàtic, un Comitè en el que únicament el 25% dels seus membres pertanyen a l'Associació, i al qual ha encomanat la formulació del programa del Congrés i la definició dels perfils dels ponents que hi participaran.

El Comitè esmentat ha decidit estructurar el programa al voltant dels eixos fonamentals següents:

• Afectacions del canvi climàtic als recursos hídrics i als diferents consums

• Aspectes socioculturals i econòmics

• El futur de la gestió dels recursos hídrics davant l'emergència climàtica

Informar també que s'aplicarà una reducció del 20% en totes aquelles inscripcions al IV Congrés de l'Aigua a Catalunya realitzades abans del 31 de juliol de 2021. 


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC