• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT
Subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT


Són per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022 (Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, publicada al DOGC número 8569, de 23 de desembre)

23/12/2021

S’acorda convocar les ajudes per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022. Aquestes ajudes es regeixen per la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar (DOGC núm. 8556, de 2.12.2021).

El termini de presentació de sol·licituds és de 60 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, és a dir, 18 de març de 2022.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.630.000 euros.

El termini d'execució de les actuacions subvencionables s'inicia l'endemà de la presentació de la sol·licitud i finalitzarà transcorreguts dos anys comptats a partir de la resolució d'atorgament de l'ajuda.

En un termini màxim de 4 mesos a partir de l'atorgament de la subvenció, els consells comarcals hauran de comunicar a la Direcció General d'Energia i a l'ICAEN el nom i les dades de contacte de la persona tècnica dedicada als treballs de l'Oficina Comarcal d'Impuls de la Transició Energètica.

El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionables és de tres mesos a partir de la data final del seu termini d'execució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC