• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC demana més suport per a les polítiques d’igualtat i feminismes als municipis
L’FMC demana més suport per a les polítiques d’igualtat i feminismes als municipis


“Cal seguir sumant amb el govern català i treballar conjuntament davant de totes les violències masclistes”. Així se li va fer saber el dimarts a la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, en una reunió en la qual hi van assistir la presidenta de l'FMC i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, i la vicepresidenta de l'FMC i alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan

20/01/2022

En la reunió també es va parlar de la negociació de l’Acord marc del Contracte Programa provinent de serveis socials. En aquest sentit, per part de l’FMC se li va reclamar poder disposar del contingut de les fitxes per tal de poder-les treballar a nivell tècnic i tenir coneixement del calendari, a més de saber si el finançament serà el mateix o s’incrementarà. La consellera Tània Verge, per la seva part, va agrair que l’ FMC signés el contracte programa i va afegir que estan avaluant les fitxes: "en principi, hi haurà continuïtat en les fitxes, però procurarem que aquestes no siguin tan hermètiques i permetin oferir una certa flexibilitat als ens locals. Per altra banda, està prevista una millora econòmica substancial". A banda de reforçar altres aspectes, des de la Secretaria d’Igualtats es va explicar que volen reforçar tres grans línies de treball: antiracisme, lgtbi, i polítiques de drets humans i no discriminació. I finalment van afirmar que hi haurà una millora substancial

També es va parlar del programa ‘Corresponsables’. Recordem que és un projecte pilot que té com a objectiu crear una xarxa de cuidadors que atenguin els menors de 14 anys quan els seus progenitors estan treballant, i que haurien de treballar als domicilis o en llocs públics habilitats. Els governs autonòmics són els encarregats de promoure aquest pla que està finançat pel Ministeri d’Igualtat. Per part de l’FMC ens vam emplaçar a col·laborar en la seva posada en marxa i a traslladar als ens locals la resolució dels dubtes sobre les qüestions econòmiques i d’aplicació de les accions que l’afecten. Per això, ens emplacem en breu a treballar en la guia i en el programa d’activitats, fent les aportacions que calgui, ja que "els ajuntaments ens han fet arribar la seva preocupació, bàsicament pel que fa al tipus d’activitats que es poden desenvolupar sota els criteris d’aquest programa o com es concreta la continuïtat dels recursos”. La voluntat del Departament és consolidar aquest servei a llarg termini: en principi fins al 2024 serà finançat pel Ministeri i posteriorment s’haurà de buscar una altra fórmula. La consellera va explicar que la política de corresponsabilitat està dins del pla de govern de la Generalitat i que la idea en aquest tema no és tenir un servei sinó fer una xarxa, buscant la universalitat d’aquest servei de cures. Per aquest motiu, en garanteix la continuïtat en el temps.

Quant a la consolidació del Protocol contra l’assetjament sexual i la discriminació de gènere, l’ FMC considera que el protocol és imprescindible com a instrument indispensable que garanteix a les dones el suport, el seguiment i la solució a les possibles incidències que es puguin produir en l’àmbit laboral. Cal treballar en el seguiment i el control de la seva implantació de l’ús que des de les administracions es fa de les eines aportades en el protocol. Des del govern creuen que cal revisar el protocol perquè la llei ha canviat. Es comprometen a fer un protocol guia, però ja han avançat que no serà ràpid. Per altra banda, també es comprometen a revisar un protocol intern de feminicidis, per adaptar-lo i que pugui ser útil als municipis.

Sobre el dret d’asil i refugi, els representants municipalistes vàrem dir que des de l’ FMC estem donant suport a les polítiques municipals de defensa del dret d’asil i refugi i els plans d’acollida de persones refugiades, però calen més recursos per acompanyar els ajuntaments en aquests accions i més vies de finançament per impulsar polítiques de convivència, ja que moltes ciutats han hagut de cobrir els dèficits dels òrgans supramunicipals destinant recursos propis. Des del Departament ens evidencien les dificultats que tenen en aquest àmbit, especialment en les primeres fases de l’acollida, i que fa temps que en demanen la competència. L’FMC es compromet a traslladar la petició de millores en el finançament a la FEMP.

En un altre ordre de coses, l’FMC, mitjançant la seva Àrea de Progrés i Desenvolupament, treballa per la reactivació de l’elaboració i l’aprovació del Pacte Nacional per a la Interculturalitat, per aconseguir una Catalunya oberta i diversa a partir de valors com la inclusió, la interacció, la valoració de la diversitat i la pertinença. Per a fer-ho, cal obtenir recursos humans i econòmics per als municipis per poder dur a terme accions relatives a les polítiques d’interculturalitat i elaborar el nou Pla de Ciutadania i Migracions (2022-2025). Des del Departament ens asseguren que tot aquest procés es troba ja en una fase molt avançada i que en pocs mesos ja estarà enllestit.

En relació amb la Llei d’estrangeria, els representants de l’ FMC van demanar informació actualitzada, ja que cal millorar i ajustar les necessitats reals. Ens responen que recentment es va aprovar la reforma del Reglament d’estrangeria, però que cal entomar una reforma de la llei. És una qüestió que també han traslladat a diversos ministeris del govern de l’Estat. Des del Ministeri d’Igualtat tenen clara la necessitat d’abordar una reforma de la llei, però no sembla que sigui per ara una prioritat del govern estatal.

Finalment, des de l’FMC hem reclamat organitzar de nou reunions mensuals de la Comissió de Coordinació de la Violència Masclista (que fa molt de temps que no es reuneix), ja que facilitaven la interacció d’una manera àgil i habitual i permetien abordar tots els temes municipals més preocupants. Des del Departament estan buscant de quina manera es pot fer acompanyament als municipis; tanmateix aquesta fórmula, que es va posar en marxa a causa de la COVID, no està prevista tornar-la a reprendre. Amb tot, el compromís és que s’activaran reunions amb les entitats municipalistes i les diputacions sempre que es consideri necessari.

En la reunió també hi van participar Mireia Mata, secretària d'Igualtats; del govern; Montserrat Pineda, secretària de Feminismes del govern; i Susanna Mérida, secretària general adjunta de l’FMC.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC