• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Resolució CLT/360/2022, de 14 de febrer, publicada al DOGC número 8611, de 22 de febrer de 2022

28/02/2022

S’acorda obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per a l'any 2022 (CLT057).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 20 de gener de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/81/2022, de 21 de gener (DOGC núm. 8592, de 26.01.2022);

c) La normativa general de subvencions.

El període subvencionable és des del 23 de desembre del 2021 fins a la finalització de la mesura de reducció de l'aforament al 70 % als espais escènics i musicals adoptat per les autoritats sanitàries per contenir la pandèmia, d'acord amb el que disposa la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les pròrrogues que se'n facin.

La dotació màxima de la convocatòria és de 4.500.000 euros.

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 10 de març del 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC