Pathway2Resilience

12/04/2024

El projecte Pathways2Resilience, finançat per la Unió Europea, és un contribuent clau a la implementació de la Missió de la UE sobre Adaptació al Canvi Climàtic. El programa Pathways2Resilience assignarà 21 milions d'euros en subvencions a través de dues convocatòries obertes per donar suport a almenys 100 regions i comunitats europees per co-dissenyar camins de resiliència liderats localment.

En la primera convocatòria de Pathways2Resilience, se seleccionaran 40 regions i comunitats per rebre una subvenció de fins a 210.000 euros per a un període de projecte de 18 mesos per donar suport a activitats relacionades amb el desenvolupament dels camins de resiliència.

Les subvencions donaran suport a activitats relacionades amb el desenvolupament dels camins d'adaptació.

A més, el programa ofereix els següents serveis i activitats de capacitació:
- Tallers interactius i seminaris per presentar els diferents passos i fases del Viatge de Resiliència Regional i per construir capacitats entorn les condicions que faciliten una transformació resilient.
- Grups de Pràctica d'Innovació per permetre el compartiment de bones pràctiques i coneixements entre una varietat de parts interessades diferents.
- Un programa de mentorat entre iguals, permetent que les regions i comunitats es mentorin mútuament i creïn relacions entre regions.
- Suport individualitzat proporcionat pel consorci Pathways2Resilience a almenys 9 regions/comunitats al llarg del projecte.

El termini de la primera convocatòria de Pathways2Resilience s'amplia fins al dilluns 6 de maig de 2024 a les 12:00 hores (CET).