• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: L'índex de dret d'habitatge
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: L'índex de dret d'habitatge


ODS número 1: Fi de la pobresa i ODS número 10: Reducció de les desigualtats
L'índex de dret d'habitatge és un interessant indicador dissenyat per la UN-Habitat que té per objectiu mesurar, des d’una mirada multidimensional, fins a quin punt els habitants d'una ciutat tenen accés a un habitatge adequat


29/12/2020

L'indicador està format per 8 variables que mesuren l'accés a aquest dret: estabilitat de l'habitatge, amb accés als subministraments bàsics, a un preu assequible, amb condicions dignes, integrat amb els valors culturals i d'identitat, i adequadament situat. Cadascuna d'aquestes variables s'obté a partir de 8 preguntes que han de ser puntuades amb una escala que va de l'1 al 5. Són preguntes del tipus: fins a quin punt els habitants poden decidir el lloc de residencia?, quin percentatge de població viu en suburbis informals?, l'energia té un preu assequible?, quina proporció de la renda han de dedicar els ciutadans a la compra/lloguer de l'habitatge?, hi ha normatives que protegeixin els llogaters d'increments desproporcionats del preu del lloguer?, o de mitjana els habitatges tenen la dimensió adequada a la quantitat de persones que hi viuen?

Tenint en compte que el mercat de l'habitatge és un problema comú a la majoria de grans ciutats d'arreu del món, aquest índex es revela com una eina molt valuosa i molt intuïtiva per conèixer les fortaleses i les debilitats del municipi en la protecció d'aquest dret.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC