PDF
Licitació Expedient 4-2024
Anunci.pdf
Acord SG_inici expedient.pdf
Informe de necessitat i memòria justificativa.pdf
PCAP.pdf
PPT.pdf
ANNEX I- Declaració responsable.docx
ANNEX II-Oferta econòmica.doc
PDF
Licitació Expedient 3-2024
Anunci.pdf
Acord SG_inici expedient.pdf
Informe de necessitat i memòria justificativa.pdf
PCAP.pdf
PPT.pdf
ANNEX I_Declaració responsable.docx
ANNEX II_Oferta econòmica.doc
Annex_Relació de personal.pdf
Acta de constitució de la mesa de contractació.pdf
Acord d'adjudicació.pdf
PDF
Relació contractes menors trimestral 2024
Relació Contractes Menors 1r Trimestre 2024.pdf
PDF
Licitació Expedient 2-2024
Anunci.pdf
Acord SG_inici expedient.pdf
Informe de necessitat i memòria justificativa.pdf
PCAP esmenat.pdf
PPT.pdf
PCAP_versio_definitiva.pdf
Acta de constitució de la mesa de contractació_signada.pdf
Acord adjudicació_signat.pdf
Formalització contracte.pdf
PDF
Licitació Expedient 1-2024
Anunci_esmena.pdf
Acord SG_inici expedient.pdf
Informe de necessitat i memòria justificativa.pdf
PCAP versió def.pdf
PPT.pdf
Acta de constitució de la mesa de contractació_Signada.pdf
Acord adjudicació_signat.pdf
PDF
Licitació Expedient 1-2023
Anunci.pdf
Acord inici d'expedient.pdf
Memòria justificativa.pdf
PCAP.pdf
PPT.pdf
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE MESA DE CONTRACTACIÓ.pdf
ACORD D'ADJUDICACIÓSignatAcceptació.pdf
PDF
Relació contractes menors trimestral 2023
Relació Contractes Menors Trimestral 2023.pdf
PDF
Relació contractes menors trimestral 2022
Relació Contractes Menors Trimestral 2022.pdf
PDF
Licitació Expedient 1-2022
PCAP_sg.pdf
PPT.pdf
Anunci_correcció.pdf
Memòria_sg.pdf
Acta de constitució de la mesa de contractació.pdf
Acord d'adjudicació.pdf
PDF
Licitació Expedient 3-2021
1_FMC_ANUNCI_LICITACIÓ_EXP_3-2021.pdf
2_FMC_ACORD_SG_LICITACIO_EXP-3-2021.pdf
3_FMC_MEMÒRIA_EXP_3-2021.pdf
4_FMC_PCP_EXP_3-2021.pdf
5_FMC_PCT_EXP_3-2021.pdf
6_FMC_Acta_Mesa_contractació_sobre_A+B_02_09.pdf
7_FMC_Acord_SG_adjudicació_Exp_3_2021.pdf
Acord_Primera pròrroga semestral_sg.pdf
Acord segona pròrroga semestral_sg.pdf
PDF
Licitació Expedient 2-2021
1_FMC_ANUNCI_LICITACIÓ_CTE_MIXT_EXP_2-2021.pdf
2_FMC_ACORD_SG_LICITACIÓ_CTE_MIXT_EXP_2-2021.pdf
3_FMC _MEMORIA.pdf
4_FMC_PCP.pdf
5_FMC_PCT.pdf
6_CONSULTA núm. 1.pdf
7_Acta_Mesa_29_06.pdf
8_Acta_Mesa_13_07.pdf
9_Acord_ajudicació_Exp_2_2021.pdf
PDF
Licitació Expedient 1-2021
1_FMC_ANUNCI_LICITACIÓ_CTE_SERVEIS_EXP_1-2021.pdf
2_FMC_ACORD_SG_LICITACIÓ_CTE_SERVEIS_EXP_1-2021.pdf
3_FMC MEMORIA WEB.pdf
4_FMC -PCP -SIMPLIFICAT-WEB.pdf
5_FMC-PPT-SIMPLIFICAT-WEB.pdf
A_MODEL_DECLARACIÓ_RESPONSABLE.pdf
B_MODEL_OFERTA_ECONÒMICA.pdf
6_CONSULTA LICITADOR.pdf
7_ACORD_SG_RECTIFICACIÓ_ERRROR_MATERIAL.pdf
8_FMC_ANUNCI_LICITACIÓ_CTE_SERVEIS_EXP_1-2021_RECTIFICAT.pdf
9_Acta_Mesa_21_05.pdf
10_ACORD_SG_ADJUDICACIÓ_Exp_1_2021.pdf
11_PRÒRROGA_CONTRACTE_LICITACIÓ_Exp_1_2021.pdf
PDF
Registre de contractes de l'FMC 2021
REGISTRE CONTRACTES FMC primer trimestre 2021.pdf
REGISTRE CONTRACTES FMC segon trimestre 2021.pdf
PDF
Registre de contractes de l'FMC 2020
REGISTRE CONTRACTES FMC_2020.pdf