PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2024
01_Acord-LOPD_FMC_DIBA_Next Generation.pdf
02_Conveni FMC i FCPS Memòria 2023.pdf
03_Acord col·laboració FMC_Parlament Europeu.pdf
04_Addenda_prorroga_conveni_paperers_2024.pdf
Llistat 2024.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2023
01_Protocol_atencio_integrada_social_i_sanitaria.pdf
02_Addenda_prorroga_conveni_paperers_2023.pdf
03_Modificacio_protocol_marc_xgt.pdf
04_Conveni_Banc_Bones_Practiques_2023.pdf
05_Conveni_Anuari_Bon_Govern_Bosch_Gimpera_2023.pdf
06_Conveni_DIBA_FMC_SDL 2023_2024.pdf
Llistat 2023.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2022
01_Desplegament_llei_18_2020_2022.pdf
02_Acord_marc_finan_1er-cicle-EI.pdf
03_Acord-marc-2022-2025-DIF-ICD-entitatsmunicipalistes-DEF-28-06-22SP.pdf
04_Conveni_FMC_Fundacio-Carles-Pi-i-Sunyer-BBP-2022.pdf
05_Conveni-FMC-DIBA-SIE-NEXTGENERATIONEU.pdf
06_Acord_FMC_FBG_UB_Anuari-Bon-Govern.pdf
07_Conveni_APDCAT_ACM_FMC.pdf
08_Conveni-SDL-2022-2023.pdf
09_ACORD-annexos_signatura_20_10_FMC_UGT_ACM_CCOO.pdf
10_Conveni_colaboracio_Pi-i-Sunyer.pdf
Llistat_2022.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2021
01_Conveni_FMC_FCPS_Memoria2020.pdf
02_FMC-DIBA-SDL_2020-2021.pdf
03_Acord_Igualtat_Genere_contra_Violencai_Masclista.pdf
04_FMC-Fundacio-Pi-Sunyer-BBP-2021.pdf
05 FMC-DIBA_SDL-2021-2022.pdf
06_FMC-AMTU.pdf
07_FMC_Fundacio_Pi_Sunyer_Mapificacio.pdf
08_FMC_FORUMSD_2021-2022.pdf
09_FMC_Generalitat_Subvencio-activitats-colaboracio-2021.pdf
10_FMC- COHABITAC.pdf
11_FMC_FCPS_Memoria2021.pdf
12_FMC-CEMICAL.pdf
13_Acord marc serveis socials 2022-2025.pdf
14_Acord Marc Empresa i Treball.pdf
15_Acord Marc Feminisme i Igualtat.pdf
16_Acord_de_prorroga_2021.pdf
17_Addenda_paper_cartro_2021.pdf
18_Bosch-i-Gimpera_Anuari_Bon_Govern_2021.pdf
19_Guia-canon-ARC-2022.pdf
20_FMC-ACM-Salut-Presidencia-Fundacio-Esportsalus-Fitjove.pdf
21-FMC-ACM-Dep-Justicia-TBC-DGEPCJJ_FCM_ACMSP.pdf
Llistat 2021.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2020
01_FMC-Pi-Sunyer-Memoria-2019.pdf
02_Acord_Sindicats_EM.pdf
03_Prorroga_2020_acord_salarial.pdf
04_Protocol_reforma_horaria_2020.pdf
05_ForumSD-desenv-pla-treball-2019-2020.pdf
06_Subvencio_2020.pdf
07_Protocol_Marc_Xarxa_Governs_transparents.pdf
08_Conveni_Marc_FMC_ICOBY_3_27-08-2020_signat.pdf
09_FMC_Conveni_BBP-FMC-2020-DEF-16-10-2020.pdf
Llistat_2020.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2019
01 Conveni Reforma Horaria Generalitat-FMC-ACM.pdf
02 32a Edicio_Master Hisenda_Autonomica_i_Local_2018-2019.pdf
03 -Conveni_FMC-Consorci-Observatori-Paisatge.pdf
04_Conveni-FMC_IEC_II_Congres-mon-Masia.pdf
05_Fundacio-PiSunyer-FMC-BBP-2019.pdf
06_FMC_Fundacio-Bosch-Gimpera.pdf
07_FMC_Pi_Sunyer_actualitzacio_contingu_tematic_BBP.pdf
08_Prorroga_acord_SOC_nova_normativa_contractacio_aturats.pdf
09_Diba-SDL-2019-2020.pdf
10_FMC-Generalitat-subvencio-2019.pdf
11_FMC-AMB-Edicio-2018-2019-SDL.pdf
12 FMC_Cole-Economistes-Jornades-Formacio.pdf
Llistat-2019.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2018
01_FMC-Fundacio-Pi-Sunyer-Bones-Practiques-2018.pdf
02_Conveni FMC_Pi i Sunyer_Acte reconeixement BBP.pdf
03 -FMC-CAATEEB Marc col·laboració x promoure projectes d'habitatge.pdf
04 FMC-CEC Col·laboració impartició 1r curs continguts econòmics de planejament urbanístics.pdf
05_Protocol_FMC_CSITAL_pressupost_2018.pdf
06_Prorroga-acord-2018-SOC-programa-Treball-Formacio.pdf
07_Addenda_Acord_Marc_FMC_Treball_Afers_Socials_Familia.pdf
08 Conveni FMC PiiSunyer_Memoria FMC2018_.pdf
09 Conveni FMC Generalitat-Presidència Subvenció 2018.pdf
10 Conveni FMC - DIBA organització SDL 2018-2019.pdf
11_Conveni SDL 2016_17 FMC_AjBCN.pdf
12 Conveni FMC_ForumSindics_2018.pdf
13_Conveni_ARC-Recollida_paper_cartro.pdf
Llistat 2018.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2017
01_Addenda_Acord_Marc.pdf
02_Conveni_web_Acord_Comu_Empleats_Publics .pdf
03_Conveni_FMC-ACM-UB-DIBA-Col-Secretaris-30-Master-Hisenda-Autonomica-Local.pdf
04_FMC-ACM-ICD-Acord-cooperacio-impuls-politiques-igualtat-genere.pdf
05_FMC_Pi_Sunyer_Memoria_2017.pdf
06_FMC_Pi_Sunyer_BBP.pdf
07_FMC_Governacio_Llei_4.pdf
08_Addenda-conveni-FCM-ACM-AMB-ARC-ARSPiC-GRC.pdf
09-Addenda-Acord-marc-Treball-Afers-Socials-2016-2019.pdf
10_FMC-CEMICAL-Intercanvi-materials-coneixement-personal-administracions-publiques.pdf
11_FMC_actualitzacio_BBP.pdf
12_FMC_Congres_Urbanistic-UAB.pdf
13_FMC_Forum_SD_2017.pdf
14_Prorroga-Acord-2016-contractacio-persones-atur-demandants-ocupacio.pdf
15 Conveni MHAL FMC UB ACM CSITAL DIBA.pdf
16 Conveni SDL FMC DIBA 2017-2018.pdf
17_FMC - AMB - SDL 2017-2018.pdf
Llistat 2017.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2016
01 Addenda 29 edició Master en Hisenda autonomica Local.pdf
02 Protocol FMC_CSITAL_verificacio pressupost 2016.pdf
03 Conveni FMC-ACM-Associacio d'arxivers gestors de documents Cat.pdf
04 Protocol FMC_CSITAL sessions formatives 2016 ambit economic.pdf
05 Conveni regulador regim Juridic subvencio nominativa Llei 2-2015 pressupostos Generalitat prorrogats al 2016.pdf
06 Addenda _SDL_FMC_AMB_2016.pdf
07 Addenda a l'Acord Marc 2016-2019 x collaboracio en Serveis Socials Benestar Social i Politiques Igualtat.pdf
08 Conveni Marc pels serveis basics d'atencio social subministraments basics d'aigua llum i gas - Pobresa Energetica.pdf
09 Conveni collaboracio foment Recollida Selectiva de paper i cartro i gremi de recuperacio.pdf
10 Conveni Cooperatives de treball de Catalunya Programa Municipi Cooperatiu.pdf
11- Conveni per la relitzacio de la Memoria de l'FMC.pdf
12 Conveni per al desenvolupament manteniment i actualitzacio del Banc Bones practiques.pdf
13 Acord SOC contractacio persones en atur Programa Treball i Formacio.pdf
14 Conveni Organitzacio Congrés Internacional Drets Humans Pensem Globalment Defensem localment- FMC_ForumSD_signat.pdf
15 Pacte nacional per un nou pais digital intelligent.pdf
16 Conveni SDL 2016-2017.pdf
17 Conveni FMC-Facultat Dret UB Master Public Compliance Bon Govern i Bona Administracio - Bon Govern.pdf
18 Codi Bones Practiques Servei Neteja.pdf
19 Protocol FMC-CSITAL_InformePressupost2017.pdf
Llistat 2016.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2015
01-FMC_ACM_UIMP_CSITAL-Activitats formatives per personal de l'administracio local.pdf
02-FMC-ACM-Generalitat-Incorporacio Clausules socials per contractacio en l'administracio.pdf
03-FMC-Conveni paper cartro.pdf
04- FMC-Conveni_Pi_Sunyer_BBP.pdf
05-FMC-Fundacio Carles Pi i Sunyer-Memoria_2015.pdf
06-FMC-ACM-Benestar Social - Addenda 2015 Acord Marc 14 maig 2012.pdf
07-FMC- Addenda Benestar Social Compartint Taula.pdf
08-FMC-ACM-SGAE.pdf
09 -FMC-ACM-4 Diputacions-EAPC-CAOC-Dep Governacio-Xarxa de governs transparents de Catalunya.pdf
10-FMC-ACM...Fons habitatge lloguer destinat politiques socials.pdf
11-FMC-ACM Organització jornades Transparència.pdf
12-FMC-FORUMSD-Organització Jornada Sindicatures Municipals.pdf
13-FMC-ACM-AOC-4 Diputacions - Implantació finestreta única empresarial per ens locals.pdf
14-FMC-ACM-CSITAL-Informe sobre la participació dels ens locals en ingressos Estat.pdf
15-FMC-ACM-Dep.Cultura-CEDRO-Gestió drets d'autor a biblioteques.pdf
16-FMC-ACM-Dep Benestar Social i Família en matèria de serveis s.pdf
17-FMC-ACM-DIBA-AJBCN.DBS-Desmuntant-rumors-diversitat-en-pro-convivencia.pdf
18-FMC-Governacio-conveni-subvencio-nominativa-2015.pdf
Llistat de convenis 2015.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2014
01 - FMC_ARC_ACM_AMB_Agrupació recollida selectiva paper cartró - Pròrroga del conveni.pdf
02 -FMC_ARC_ACM_AMB_Gremi de recuperació Catalunya - Pròrroga del conveni.pdf
03-FMC_AMB-Pròrroga conveni SDL 2013-2014.pdf
04-FMC_ACM_ICD Servei telefònica per dones situació violència masclista.pdf
05-FMC_ACM_Dep.Benestar i Família_ACRA-Pòrroga Compartint TAula.pdf
06 -FMC_ACM i diversos Bones pràcticas reformes habitatges CAtalunya.pdf
07-FMC_ACM_CCOO Catalunya_UGT d Catalunya-Pròrroga de l'acord de 2013.pdf
08-FMC_ENS - Associacionisme cultural popular i tradicional.pdf
09-FMC_ACM_Autoritat Catalana Protecció Dades.pdf
10-FMC_ACM_Fundació Barraquer_Creu Roja_Taula 3r Sector_Aj.Barcelona - Cures oftalmològiques per persones en risc d'exclusó social.pdf
11-FMC_ACM_Dep.Benestar Social i família - Addenda Conveni execució contracte programa.pdf
12- FMC_CSITAL - Accions formatives.pdf
13-FMC_CSITL_CEC_CCJC -Assessorament Auditoria externa.pdf
14-FMC_CSITAL - Assessorament Pressupost FMC 2015.pdf
15-FMC_CSITAL - Organització jornada Estudi de Costos.pdf
16- FMC_AMB - SDL 2014-2015.pdf
17-FMC_UB_DIBA_CSITAL_ACM - Addenda conveni realització 28 edició Master en Hisenda Autonomia Local.pdf
18-FMC_Fundació Carles Pi i Sunyer - Realització Memòria anual de l'entitat 2014.pdf
19-FMC_ACM_Departament de Justícia - Mesures penals alternatives.pdf
20-FMC_ACM_FSP-UGT Catalunya - Organització 2nes jornades sistemes de seguretat.pdf
21-FMC_Fundació Paco Puerto - Impuls per a la formació i qualificació dels joves.pdf
22- FMC_ACM_UGT Catalunya_CCOO Catalunya - Acord de condicions dels empleats públics en ajuntaments de menys de 20.000h.pdf
23- FMC_DIBA - SDL 2014-2015.pdf
Llistat de convenis 2014.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2013
01 FMC_ACM_Dep. Benestar i Família - Compartint Taula.pdf
02 FMC_ACM_Agència de Salut pública de Catalunya_Marc 2013.pdf
03 FMC_ACM_TSJC_Dep.Justícia_Diputacions_CICAC_CCPTC.pdf
04 FMC_ACM_Adhesió a l'acord ULTRAACTIVITAT.pdf
05 FMC_ACM_Dep. Benestar Social-Addenda Acord Marc.pdf
06_FMC_ACM_Dep.Ensenyament_Dep. Benestar Social.pdf
07 FMC_ACM_CONC_UGT_Programes de Treball del SOC.pdf
08_FMC_Diverses entitats_PACTE PER A LA INFÀNCIA.pdf
09_FMC_ACM_Dep.Benestar i Família_DIBA_Ajuntament Barcelona_Rumo.pdf
10 FMC_ACM_Col·legi Enginyers Agrònoms i Fundació del Món rural.pdf
11 FMC_Diversos_Protocol sobre el tràfic d'essers humans.pdf
12 FMC_ACM_ARC_AMB_Gremi de recuperació de Catalunya_Pròrroga co.pdf
13_FMC_ACM_ARC_AMB_Agrupació per a la recollida selectiva de pap.pdf
14 FMC-UB-DIBA-CSITAL-ACM-27 Master Hisenda Autonòmica local.pdf
15 FMC_DIBA_Seminari de Dret Local 2013-2014.pdf
16_FMC_Dep.Governació_Formació i assistència als ens locals.pdf
17 FMC_Fundació Carles Pi i Sunyer-Banc de Bones Pràctiques.pdf
Llistat de convenis 2013.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2012
01 FMC_ACM_Departament Empresa i Ocupació - Comissió Mixta Dep-E.pdf
02 FMC_Àrea Metropolitana de Barcelona - SDL2011-2012.pdf
03 FMC_ACM_DIPUTACIONS_Generalitat-Pla Extraordinari assistència.pdf
04 FMC_ACM_Dep.Benestar i Família - Acord Marc 2012.pdf
05 FMC_ACM_Dep. Benestar i FAmília-Atenció a la Infància i Adole.pdf
06 FMC_DIBA - SDL 2011-2012.pdf
07 FMC_ACM_Departament de Justícia-Mesures penals alternatives.pdf
08 FMC_ACM_ISPC-Jornades Formació de Seguretat i Emergències.pdf
Llistat de convenis 2012.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2011
01-FMC-DIBA-SDL 2010-2011.pdf
02-FMC-ACM-FSP-UGT-CCOOCatalunya-Pròrroga acord contractació atu.pdf
03- FMC-ACM-Dep. Benestar Família-Nou reglament Llei Orgànica 4-2000.pdf
04-FMC-ACM-Fundació Carles Pi i Sunyer-Estudi Consells Comarcals.pdf
05-FMC-ARC-ACM-Normativa de residus a Catalunya.pdf
06-FMC-ACM-ICDones-Atenció a les dones 2011.pdf
07-FMC-ACM-ARC-Gestió residus mpals d les deixalleries.pdf
08-FMC-ACM-Dep. Justícia - Mesures penals alternatives.pdf
09-FMC-ACM-Dep.Interior-Jornades formatives trànsit i Seg.Viària.pdf
10-FMC-ACM-La Caixa-DIBA-Aj.SAbadell-UA-Memorial Àlex Senglers.pdf
11-FMC-EAPC-SDL-2010-2011.pdf
12-FMC-Departament de Salut-Disseny model sanitat Catalana.pdf
Llistat de convenis 2011.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2010
01-FMC-Tékhne - Curs Les oficines mpals d'escolarització.pdf
02-FMC-ACM-Departament de Treball-articulació xarxa d'ocupació pública d Catalunya.pdf
03-FMC-CCOO-UGT-Contractació de persones aturades.pdf
04-FMC-UPC - cursos tecnològics medi ambient-gestió organització.pdf
05 - FMC-DIBA-SDL 2009-2010.pdf
06-FMC-ACM-Dep.Educació-Addenda conveni 2008-escoles de música i.pdf
07-FMC-ISPC-Cursos formació funcionaris.pdf
08-FMC-Govern IMBABURA -Equador.pdf
09-FMC-Dep.Benestar Social-ACM-Protocol Addicional de l'acord 2008-2011.pdf
10-FMC-ACM-Dep. Acció Social-Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps 2008-2018.pdf
11-FMC i diversos - Intervenció coordinada contra la Violència masclista a Catalunya.pdf
12-FMC-EAPC- SDL-2009-2010.pdf
13-FMC-ACM-EMSHITRG-Gremi recuperació Catalunya - recollida sele.pdf
14-FMC-Consejo Nacional de Comunidades Dominicanas.pdf
15-FMC-ACM-DGUrbanisme-FECAPCE-protocol convenis sanejament.pdf
16-FMC-Departament de Salut-Nou model organitzatiu sanitat Catal.pdf
17-FMC-MMAMB- SDL 2010-2011.pdf
18-FMC-FPC-Cursos formatius.pdf
19-FMC-ACM-EMSHTR-ARC-Guia retorn cànon rebuig residus 2011.pdf
20-FMC-ACM-Dep.Justícia-Rehabilitació justícia juvenil.pdf
21-FMC-Dep.Educació-finançament places públiques llars infants.pdf
22-FMC-Dep.Governació-Xarxa XECAT.pdf
Llistat de convenis 2010.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2009
01 FMC-ACM-ACA -Diagnòsi de la situació de clavegueram.pdf
02 FMC-Federació cooperatives habitatge Catalunya.pdf
03-FMC-Diba-Cooperació i suport a la comissió d'educació.pdf
04-FMC- Consorci Parc Central Vallès-Cursos formació.pdf
05- FMC- DIBA- SDL 2008-2009.pdf
06 - FMC- Fundació Politècnica Catalunya-Cursos formació.pdf
07-FMC-ACM-4 Diputacions-Pacte Nacional x a la recerca i Innovac.pdf
08-FMC-Departament Educació-Addenda al conveni 2008 escoles música i dansa municipals.pdf
09-FMC-Sindicatura de Comptes-formació nova normativa.pdf
10-FMC-ACM-SOREA-Estudis sobre sistemes drenatge.pdf
11-FMC-Bosch i Gimpera-Estudi sobre l'estimació despesa Benestar.pdf
12 - FMC-Col·legi d'Arquitectes-Difusió visats d'idoneïtat.pdf
13-FMC-Fundació Bosch i Gimpera-Estudi quantificador volum de transferències als ens locals.pdf
14-FMC-Federación Asociaciones Municipales Bolivia-Collaboració conjunta Plans desenvolupament.pdf
15-FMC-ACM-Institut Català dones-Acords finançament SIADS.pdf
16-FMC-EAPC-SDL-2008-2009.pdf
17-FMC-Union of Bulgarian Black sea local authorities (UBBSLA).pdf
18-FMC-FPC-Cursos tecnologia Medi Ambient Gestió organització.pdf
19-FMC-AMB- Collaboració SDL 2009-2010.pdf
20-FMC-ACM-Endesa Energia SAU.pdf
21-FMC-TEKHNE -Curs Llei Educació Catalunya.pdf
22-FMC-TEKHNE-col·laboració curs Educació .pdf
23-FMC_ACM_Dep.Justícia-Programes justícia juvenil.pdf
24-FMC-ACM-Agència residus-2 seminaris gestió residus.pdf
25-FMC-Departament Salut- Model organitzatiu Sanitat Catalana.pdf
Llistat de convenis 2009.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2008
01 FMC-Antares Consulting-Arrendament serveis conforme a clàusul.pdf
02-FMC-Fòrum de Síndics i Defensors Locals Catalunya-ACM.pdf
03-FMC- ISPC- Realització 5 cursos formatius.pdf
04-Fundació UPC-Realització diversos cursos formatius.pdf
05-FMC-Asociación Municipalidades Perú-Comunicació entre Institucio.pdf
06-FMC-DIBA-REalització SDL 2007-2008.pdf
07-FMC-ISPC-Organització Plans formació contínua interadministra.pdf
08-FMC-The Union Local Authorities in Israel-Intercanvi experièn.pdf
09-FMC- CParc Central Valles-col·laboració cursos formatius.pdf
10-FMC-ARC-ACM-Difusio noves polítiques residus a Catalunya.pdf
11-FMC-TNC- col·laboració en gires del TNC per teatres municipal.pdf
12- FMC-TEKHNE- Col·laboració realització cursos formatius.pdf
13-FMC-Dep.Educació-ACM-Sosteniment escoles música i dansa.pdf
14-FMC-DIBA-Col·laboració i suport desplegament de l'atenció a la Dependència.pdf
15-FMC- Síndic de Greuges de Catalunya-ACM-Defensa del Dret a les persones.pdf
16-FMC-ACM-Dep d'Acció social i Ciutadania-Acord Marc 2008-2011.pdf
17-FMC-UPF- Conveni en pràctiques x 2 alumnes.pdf
18-FMC-EAPC- Organització SDL 2007-2008.pdf
19-FMC-UPC enginyeria d construcció - Estudi impacte antenes i equips d climatització.pdf
20-FMC_UPC Annex gener-juliol 2008-Realització de cursos.pdf
21-FMC-DIBA- Col·laboració en l'àmbit educatiu 2008-2011.pdf
22-FMC-Dep Justícia-ACM-Execució d les mesures penals alternativ.pdf
23-FMC-Tecnicat-Curs bàsic enllumenat municipal.pdf
24-FMC-TECNICAT-Curs certificació energètica.pdf
25-FMC-Fundació Estudis Superiors d'Olot-Curs sobre polítiques paisatge.pdf
26-FMC-Dep Salut-Renovació conveni juliol 2006-Implementació model organitzatiu sanitat catalana.pdf
27-FMC-ACM-ARC-EMSHTR-Agrupació recollida selectiva paper cartró.pdf
28- FMC-ACM-altres - Pacte Nacional per a la Immigració.pdf
Llistat de convenis 2008.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2007
01-FMC-DIBA-Col·laboració en l'àmbit participació ciutadana.pdf
02-FMC-Associació amics Bressola-Col·laboració x recuperació de la llengua x mitjà d'escoles.pdf
03-FMC-EAPC - Realitzacikó SDL 2006-2007.pdf
04-FMC-Consorci PCV- Realització de Cursos formatius treballadors Administracions Locals.pdf
05-FMC- EPC- Organització d'activitats formatives per als membres de les policies locals de Catalunya.pdf
06-FMC-DIBA- Organització SDL 2006-2007.pdf
07-FMC-ACA-ACM-Divulgació de la normativa d'aigües.pdf
08-FMC-Fundació Politècnica d Catalunya-Organització cursos treballadors administracions locals.pdf
09-FMC- Escola Superior Comerç ESCODI-Curs Noves tendencies....pdf
10-FMC-Departament Salut- Nou model Organitzatiu Sanitat Catalan.pdf
11-FMC-Departament d'Educació-Protocol sosteniment centres formació adults.pdf
12-FMC-Departament d'Educació - Sosteniment escoles de música i dansa.pdf
13-FMC-CHC-Pròrroga i modificació addenda per desenvolupament governs territorials de salut 02 12 2005.pdf
14-FMC-DIBA- Preparació de la Comissió Mixta d'Ensenyament.pdf
15-FMC-Departament de Justícia-REhabilitació justícia juvenil.pdf
16- FMC- TECNICAT- Realització d'un curs de formació.pdf
17- FMC-Fundació Politècnica de Catalunya - REalització de cursos formatius tecnològics.pdf
18-FMC-ACM-4 Diputacions-CCOO-UGT....-Pacte Nacional x l'habitatge 2007-2016.pdf
19-FMC-Dep.PTiOP-ACM - Addenda del conveni d 23 desembre 2004 modificació març 2006 i addenda d modificació 14 desembre 2006.pdf
20-FMC- Departament Cultura-ACM-Protocol col·laboració gires de circ.pdf
Llistat de convenis 2007.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2006
01-FMC-IdEC- Màster en Dret Públic-Estudiant en pràctiques.pdf
02-FMC-IdEC- Màster en Dret Públic-Estudiant en pràctiques.pdf
03-FMC-ACM-Dep. Salut-Conveni Marc descentralització sistema san.pdf
04-FMC-ACM-ACA- Divulgació de la normativa d'aigües.pdf
05-FMC- DIBA- Edició SDL 2005-2006.pdf
06-FMC- EPC-REalització de cursos formatius peral personal.pdf
07-FMC-Fundació Politècnica CAtalunya-Conveni Marc per a la formació de tècnics i professionals en tecnologia medi ambient i prevenció riscos laborals.pdf
08-FMC- Escola Policia Catalunya-Organització activitas formativ.pdf
09-FMC-ACM-CNJC- Col·laboració en lamillora de les polítiques de joventut en l'àmbit local.pdf
10-FMC-ACM-Dep PTiOP- Addenda conveni elaboració catàleg de masi.pdf
11-FMC-Consorci Parc Central Vallès-col·laboració cursos formaci.pdf
12-FMC-ESCODI-Cursos formació Màrqueting promoció i animació comercial.pdf
13-FMC-ESCODI-Cursos formació Models gestió de centres urbans i eixos comercials.pdf
14-FMC-ESCODI-formació Planificació d'equipaments comercials.pdf
15-FMC-ACM-Dep Educació i Universitats-Formació persones adultes.pdf
16-FMC-ACM-Dep Justícia-Reinserció social rehabilitació i justícia juvenil.pdf
17-FMC-ACM-DIBA-Diputació Girona-Tarragona-Lleida.Gires TNC als teatres municipals de Catalunya.pdf
18-FMC-EAPC-Edició SDL 2005-2006.pdf
19-FMC-Fundació Politècnica Catalunya-Cursos Tecnología-Medi Ambient Gestió i Organització Qualitat i prevenció riscos laborals.pdf
20-FMC-AGBAR- Exponsorització 25 aniversari de la FMC.pdf
21-FMC-Dep Salut-Addenda del signat el 21 02 2005-Nou model organitzatiu de la Sanitat Catalana.pdf
22-FMC-Dep.Governació i AP-DIBA-UB-UAB-UPF-EAPC-CSITAL-IERMB- II edició Mestratge en gestió i Dret Local.pdf
23-FMC-Escola Policia Catalunya-Col·laboració en el Pla interadm.pdf
24-FMC-Tékhne- col·laboració en la realització de 2 cursos de fo.pdf
25-FMC- Universitat Vic-Realització plans especials urbanístics.Catàleg de masies i cases rurals.pdf
26-FMC-ACM-EMSHTR-Agència Residus Catalunya-Foment del Treball-PIMEC-Consell Cambres Catalunya Xarxa compri reciclat.pdf
27-FMC-ACM-Dep.Educació i Universitats-Addenda a l'acord del 1998-Ensenyaments artístics en escoles d'art de titularitat pública.pdf
28-FMC-Caixa Catalunya-Cessió de l'espai sessió inaugural SDL 2006-2007.pdf
29-FMC-ACM-Dep.Salut-Justícia-Interior-Ajuntament de Barcelona-TSJC-Aplicació protocol atenció urgències trasllats ingressos de persones amb malalties mentals.pdf
30-FMC-TECNICAT-Curs d formació x personal de les administracions locals.Llei i Reglament contaminació lumínica a Catalunya.pdf
31-FMC-TECNICAT-Curs Plans directors d'enllumenat exterior.pdf
32-FMC-ACTECIR-Climatització en edificis públics.pdf
33-FMC-ACTECIR-Curs El codi tècnic de l'edificació.pdf
34-FMC-Dep PTiOP-Addenda 2006 catàleg de masies.pdf
35-FMC-Agència residus Catalunya-ACM-CEDAG-ANGED-Confederació de Comerç-Ecoembes-Ecovidrio per la prevenció de residus municipals.pdf
Llistat de convenis 2006.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2005
01-FMC-Dep.Justícia-Interior-Benestar i Família-Salut-Delegació dl Govern-CGPJ-TSJC-Consell Col·l Advocats-Procuradors dels tribunals-ICD-ACM.pdf
02-FMC-Dep Educació-ACM-Creació de 30.000 places públiques de llars d'infants.pdf
03-FMC-DIBA-Organització edició 2004-2005 SDL.pdf
04-FMC-ACM-Dep SAlut-Conveni col·laboració disseny i implentació d'un nou model de la sanitat catalana.pdf
05-FMC-ACM-Dep Salut- Incentivació de la cooperació i prestació conjunta de serveis.pdf
06-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Auditoria i millora dels circuits administratius.pdf
07-FMC-Fundació politècnica Catalunya-Conveni marc de col·laboració en formació permanent i extensió tecnològica.pdf
08-FMC-Fundació politècnica CAtalunya-Organització de 10 cursos formatius.pdf
09-FMC-Dep Justícia-Dep. Economia i Finances-Col·laboració per la compensació de despeses segons la liquidació dels dipòsits detinguts.pdf
10-Consorci Parc central Vallès- REalització diversos cursos de formació.pdf
11-FMC-Fundació Abadia de Montserrat-Promoció entre els ajuntaments del Millenari del monestir de Santa Maria de Montserrat.pdf
12-FMC-Fundació Universitat Girona- Curs EMPOWERMENT.pdf
13-FMC-ACM-Dep Benestar i FAmília-Conveni Marc de Collaboració 2005-2008 materia Serveis Socials.pdf
14-FMC-ESCODI-Curs sobre les habilitats de comunicació .pdf
15-FMC-ARC-ACM-EMSHTR-Agrupació REcollida Selectiva paper cartró-Col·laboració entre empreses recicladores.pdf
16-FMC-EPC- Organització diversos cursos formatius.pdf
17-FMC-DIBA-TNC-ACM-Diputació Girona-Lleida-Tarragona- Realització gires per les produccions dl TNC en teatres municipals.pdf
18-FMC- ACM-Consorci Hospitalari Catalunya-col·laboració disseny i implementació d'un nou sisitema sanitari a Catalunya.pdf
19-FMC-CNJC-Col·laboració per promoció polítiques integrals i transversals de joventut en l'àmbit local.pdf
20-FMC-Departament Justícia-Economia Finances- Addenda a l'acord 16 de març de 2005-Executòria 7 de juliol 1999 TSJC.pdf
21-FMC-Escola Policia Catalunya-Organització 2nes edicions Atenció al menor....pdf
22-FMC-FPC-Realització diversos cursos formatius de tecnologia qualitat Medi Ambient Recursos Humans ....pdf
23-FMC-Organisme Autònom Flor Maig- Addenda Conveni Marc Foment polítiques de participació ciutadana.pdf
24-FMC-ACM-EAPC-DIBA-CCOO-UGT-Ajuntament Barcelona-Grup de treball AFCAP.pdf
25-FMC-OAFlor de Maig-DIBA-Conveni Marc per desenvolupament de polítiques locals de participació ciutadana.pdf
26-FMC-ACTECIR-realització d'un curs sobre tipologia càlcul i manteniment de les instal·lacions solars.pdf
27-FMC-ACTECIR- Curs Auditories energètiques en edificis públics.pdf
28-FMC-AEE-Curs REglament electrotècnic de baixa tensió .pdf
29-FMC-AEE-Curs auditoria energètica de l'enllumenat públic.pdf
30-FMC-EAPC-Col·laboració organització SDL 2004-2005.pdf
31-FMC-ACM-Dep.Educació-Addenda Acord 9 desembre 1998 sobre ensenyaments artístics a escoles públiques.pdf
32-FMC-Fundació Congrés Català SAlut Mental-Curs Violència i intervenció des dels serveis socials.pdf
33-FMC-ACM-Dep.Justícia-Plan juvenils Mesures penals alternative.pdf
34-FMC-Asociación Municipios Nicaragua-Col·laboració per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.pdf
35-FMC-Congrés Català de Salut Mental- Curs Els adolscents i les addiccions. Què fem.pdf
36-FMC-Asociación de municipalidades Equatorianas col·laboració desenvolupament i intercanvi experiències.pdf
37-FMC-CHC-ACM-Addenda Conveni Desenvolupament governs territorials de Salut.pdf
38-FMC-ACM-Agència de residus de Catalunya- Divulgació Normativa de Residus.pdf
Llistat de convenis 2005.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2004
01-FMC-ACM-Fundació Banc Aliments-Càritas Catalunya-Dep.Benestari Família-Assemblea Catalana Creu Roja-Pròrroga conveni excedents alimentaris 2004.pdf
02-FMC-Institut Formació Contínua-Organització Master en Dret Pú.pdf
03-FMC-AGBAR-Publicació L'Ajuntament fàcil.pdf
04-FMC-ESCODI-Curs La dinamització del comerç en ciutats petites.pdf
05-FMC-Fundació Congrés Català de Salut Mental-Curs des de la pràctica a la conceptualització.pdf
06-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs sobre la contaminació per olors.pdf
07-FMC-ACTECIR-Curs tipologia calcul i manteniment instal·lacions solars.pdf
08-FMC-ESCODI-Sessió informativa nova llei etiquetatge i traçabilitat.pdf
09-FMC-Fundació Politècnica Catalunya-Seminari Protecció dades .pdf
10-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Evaluació d'edificis oficines.pdf
11-FMC-Escola Policia Catalunya-Realització diversos cursos formatius.pdf
12-FMC-ESCODI-Curs sobre mercats municipals.pdf
13-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Manteniment centres doce.pdf
14-FMC-ACTECIR-Curs sobre soroll i vibracions.pdf
15-FMC-Fundació Congrés Català Salut Mental- Curs Treballem amb adolescents.pdf
16-FMC-ESCODI-Curs Urbanisme per a no urbanistes.pdf
17-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs gestió activitats de lleure esportives i culturals.pdf
18-FMC-Fundació Politècnica Catalunya-Cursos sobre qualitat medi Ambient planificació gestió de la mobilitat i prevenció d riscos laborals.pdf
19-FMC-DIBA- Organització SDL 2003-2004.pdf
20-FMC-Fundació Congrés Català SAlut Mental-Curs Treballem amb adolescents.pdf
21-FMC-DIBA-Dep.Governació-UB-UAB-UPF-EAP-IERMB-.pdf
22-FMC-ACM-Dep Governació-Diputacions Bcn-Tgna-Lleida-Gna-EAP-CSITAL-Creació Borsa de treball.pdf
23-FMC-ACM-Dep Educació-Conveni Marc adequació i millora edificis centres educació infantil i primària.pdf
24-FMC-ESCODI-Curs Seminari de visites guiades.pdf
25-FMC-ACM-Dep d'Educació - Addenda Acord d Planificació dels ensenyaments artístics.pdf
26-FMC-ACM-Dep. Justícia- Execució de programes de rehabilitació i justícia juvenil.pdf
27-FMC-ACM-Dep.PTiOP Universitats Diputacions; Ajuntament d'Olot Diversos Col·legis-Constitució Consorci Observatori Català dl Paisatge.pdf
28-FMC-DIBA-Anàlisi situació i novetats jurídiques per l'ocupació.pdf
29-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs sobre planificació i control de compres.pdf
30-FMC-Tèkhne-Curs Xarxes d'atenció integral a la petita infànci.pdf
31-FMC-ACTECIR-Curs 2a edició tipologia càlcul i manteniment instal·lacions solars.pdf
32-FMC-ACM-Dep.PTiOP. Catàleg de masies i cases rurals ubicades en sòl no urbanitzable.pdf
Llistat de convenis 2004.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2003
01-FMC-Dep.SAnitat i Seguretat Social-Vacunació Meningitis C.pdf
02-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Publicitat i Informació a l'ajuntament.pdf
03-FMC-Associació Electrotècnica Espanyola-Cursos sobre el Pla d'enllumenat públic.pdf
04-FMC-ACM-Fòrum Universal Cultures-Col·laboració i promoció activitats Fòrum.pdf
05-FMC-DIBA-Col·laboració en matèria d'educació.pdf
06-FMC-GIAC-Estudi per l'estalvi d'aigua.pdf
07-FMC-Escola Policia Catalunya-Organització 4 cursos formació.pdf
08-FMC-Fundació Politècnica Catalunya-Realització cursos de tecnologia i prevenció de riscos laborals.pdf
09-FMC-IERMB-Estudi Prioritats municipals en seguretat.Conclusions.pdf
10-FMC-EAP-Realització STL-2003.pdf
11-FMC-ACM-Junta de residus-Divulgació normativa residus.pdf
12-FMC-Fundació Universitat Girona- Gestionar amb el tercer sector.pdf
13-FMC- Fundació Politècnica CAtalunya-Cursos de formació-Conveni Marc.pdf
14-FMC-ESCODI-Curs Les habilitats de comunicació .pdf
15-FMC-Associació Electrotècnica Espanyola-Jornada formació contaminació lumínica.pdf
16-FMC-Fundació Abadia de Montserrat-Promoció de la Fundació entre els ajuntaments.pdf
17-FMC-REE-ENDESA-Dep.Treball Indústria i Comerç-Estudi d'afectació del traçat línies alta tensió superiors 66KV.pdf
18-FMC-Fundació Politècnica Catalunya-Cursos de tecnologia i prevenció riscos laborals.pdf
19-FMC-ACM-Dep. Justícia-Secretaria Serveis Penitenciaris Rehabilitació i Justícia Juvenil.pdf
20-FMC-Fundació Congrés Català Salut Mental-Curs Municipi i salut mental.pdf
21-FMC-Associació electrotècnica Espanyola-Curs Pla director enllumenat públic.pdf
22-FMC-ESCODI-Curs Urbanistes per a no Urbanistes.pdf
23-FMC-ACM-Dep.Ensenyament-Marc creació places infants 0 a 3 any.pdf
24-FMC-Tèkhne-Curs Polítiques educatives municipals i immigració.pdf
25-FMC-UAB-Estudiant en pràctiques.pdf
26-FMC-Fundació Universitat GironaCurs en turisme cultural.pdf
27-FMC-ACM-Dep.Ensenyament i Benestar i Família-FAPAC-FAPAES-CACPAC-Pla Interdepartamental Immigració 2001-2004.pdf
28-FMC-Tèkhne-Curs les polítiques municipals d'educació i la comunicació.pdf
29-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Gestió del servei d ràdio i TV local.pdf
30-FMC-Fundació Congrés Català Salut Mental-Curs Municipi i salut Mental diversos àmbits d'intervenció.pdf
31-FMC-Associació electrotècnica Espanyola-Curs El nou reglament electrotècnic per a baixa tensió.pdf
32-FMC-UAB-Diplomatura de postgrau-Comunicació local 2a edició.pdf
33-FMC-DIBA-Col·laboració investigació i treball per a l'anàlisi de la situació jurídica i novetats legislatives.pdf
34-FMC-EAPC-Organització SDL 2003-2004.pdf
35-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Planificació i control compres.pdf
36-FMC-Tèkhne-Curs Formació professional i territori.pdf
37-FMC-ACM-Dep.Interior-Col·laboració en l'actuació policia en l'àmbit de l'espectacle les activitats recreatives i establiments públics.pdf
38-FMC-Escola Policia Catalunya-Curs sobre menors.pdf
39-FMC-INAP-Creació Aula Virtual per a la formació contínua.pdf
40-FMC-Col·legi Arquitectes Catalunya Girona-Debat Casta Brava.pdf
41-FMC-ACM-Junta residus-Agrupació recollida selectiva paper i cartró- Pròrroga conveni 11 juliol 1996.pdf
Llistat de convenis 2003.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2002
01-FMC-ACM-Dep. Ensenyament-Finançament primer cicle d'educació .pdf
02-FMC- CRDAP-Pla interdepartamental Immigració 2001-2004.pdf
03-FMC-ACA-ACM-EMSHTR-Ecologistes en acció-Ús eficient de l'aigua.pdf
04-FMC-EAPC-REalització STL 2002.pdf
05-FMC-Tèkhne-Curs Municipi i intervenció educativa.pdf
06-FMC- Grup IGIA-Curs Les drogues i el treball comunitari.pdf
07-FMC- Fundació Politècnica Catalunya- Conveni Marc per col·laboració en formació.pdf
08-FMC- Fundació Universitat Girona- Curs Serveis turístics complementaris.pdf
09-FMC-Fundació Universitat Girona- Curs Plans d'emergències per a centres escolars.pdf
10- FMC-ACM-Dep. Ensenyament Benestar Social-FAPAC-FAPAES-CAPAECC-Un espai per trobar-nos un espai per aprendre.pdf
11-FMC-Fundació Aplicació-Curs Coneixements administratius a distància.pdf
12-FMC-Fundació Aplicació-Curs a distància comptabilitat i comunicació.pdf
13-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Patrimoni i Petits municipis.pdf
14-FMC-Fundació Politècnica de Catalunya-Cursos infraestructures de telecomunicacions entorn web intranets corporatives i noves eines informàtiques.pdf
15-FMC-DIBA- Comissió Mixta d'Ensenyament dinamització.pdf
16-FMC-IERMB-Realització estudi sobre prioritats municipals en seguretat.pdf
17-FMC-EPC-3 cursos sobre temes de seguretat i prevenció.pdf
18-FMC-Junta de Residus-ACM-CEDAC-ANGED-Confederació Comerç Catalunya-ECOEMBES-ECOVIDRIO.pdf
19-FMC-ACM-Dep. Justícia-Execució penes i mesures alternatives a joves i adolescents.pdf
20-FMC-SGAE-Conveni entre associats per la utilització d'emissores de ràdio i TV als espectacles i tarifes.pdf
21-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Centres cívics polivalents.pdf
22-FMC-Fundació Universitat Girona- Curs Biblioteca pública i societat de la informació Quines funcions.pdf
23-FMC-ESCODI-Curs La dinamització del comerç urbà.pdf
24-FMC-Associació Electrotècnica Espanyola- Curs Pla director d'enllumenat públic.pdf
25-FMC-Fundació Politècnica de Catalunya-4 Seminaris tecnològics xarxes telemàtiques.pdf
26-FMC-Fundació Universitat de Girona-Curs contractació espectacles musicals.pdf
27-FMC-Fundació Congrés Català salut mental-curs salut mental comunitària un repte que ens uneix.pdf
28-FMC-EAPC-coorganització SDL 2002-2003.pdf
29-FMC-EPC-Curs per a la homologació de cursos bàsics.pdf
30-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Espais Polivalents espais rendibles.pdf
31-FMC-Tèkhne-Curs Altres models i formes de gestió dels serveis educatius.pdf
32-FMC-Fundació aplicació-Seminari d Tecnologia i Sostenibilitat en petits municipis.pdf
33-FMC-IQUA-Col·laboració pel Codi de conducta pel bon desenvolupament de la societat de la informació.pdf
34-FMC-ACA-ACM-EMSHTR-Dep. Medi Ambient-Estudi Nous mecanismes estalvi d'aigua.pdf
Llistat de convenis 2002.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2001
01-FMC-ACM-Agència Catalana dl Aigua-Divulgació d les entitats locals de l'aigua.pdf
02-FMC-DIBA-Comissió mixta d'ensenyament i dinamització d la com.pdf
03-FMC-ATPCC-Col·laboració x la potenciació d la PC en l'àmbit l.pdf
04-FMC-LOCALRET-El desplegament tècnic antenes telefonia mòbil .pdf
05-FMC-LOCALRET-Curs Les infraestructures compartides .pdf
06-FMC-LOCALRET-Curs Municipi i comunicació digital.pdf
07-FMC-ACTECIR-Jornada Nou reglament d'instal·lacions tèrmiques .pdf
08-FMC-ACM-CCOO-UGT-PIMEC-FOMENT-Dep.Treball-Creació del SOC.pdf
09-FMC-LOCALRET-Curs Les infraestructures d telecomunicacions.pdf
10-FMC-Fundació Aplicació-Curs a distància de coneixements admin.pdf
11-FMC-Associació ATIV-Jornada x igualtat d'oportunitats.pdf
12-FMC-TAMAIA-Curs sobre la violència familiar.pdf
13-FMC-Grup IGIA-Curs Municipi i drogues.pdf
14-FMC-EAPC-Col·laboració SDL 2001-2002.pdf
15-FMC-EPC-col·laboració gestió de 5 cursos de Seguretat ciutadana.pdf
16-FMC-LOCALRET- Els serveis al ciutadà mitjançant.pdf
17-FMC-LOCALRET- Curs RElacions entre ajuntaments i ciutadans.pdf
18-Comitè Organizador II Congrés de Municipis-Fundació Carles Pi i Sunyer.pdf
19-FMC-ACTECIR-Curs Nou reglament d'instalacions tèrmiques en ed.pdf
20-FMC-LOCALRET-Curs la xarxa de ciutats i l'economia dl coneixe.pdf
21-FMC-Fundació Universitat Girona-Curs Participació Juvenil.pdf
22-FMC-Fundació Universitat de Girona-Curs Ciutadania i Immigració.pdf
23-FMC-ESCODI-Curs La dinamització dl comerç urbà.pdf
24-FMC-ACM-EMSHTR-Dep.Medi Ambient-Protocol d'actuacions d residus municipals.pdf
25-FMC-ACM-Dep.Justícia-Conveni execució programes serveis en benefici de la comunitat.pdf
26-FMC-Junta de residus-REalització comjunta de seminaris per la gestió de residus.pdf
27-FMC-Tèkhne-Curs Sistemes Educactius Europeus.pdf
28-FMC-Junta d residus -ACM-Agrupació recollida selectiva.pdf
Llistat de convenis 2001.pdf
PDF
Convenis entre l'FMC i altres entitats any 2000
01-FMC-ACM-Creu Roja-Banc dels aliments-Dep.Benestar Social-Càritas-Pròrroga del conveni dels excedents alimentaris.pdf
02-FMC-Escola Superior d'arquitectura Vallès-Acord Marc de col·laboració x pràctiques d'estudiants.pdf
03-FMC-EAPC- Col·laboració realització STL-2000.pdf
04-FMC- LOCALRET- Dues edicions Jornada La signatura electrònica.pdf
05-FMC-LOCALRET-Jornada.Cap on van les telecomunicacions mòbils-Aplicació als ajuntaments.pdf
06-FMC-LOCALRET-Les tecnologies de banda ampla.Oportunitats i riscos.pdf
07-FMC-ACM- Protocol realització II Congrés de Municipis.pdf
08-FMC-ACM-Dep.Justícia-Mesures penals i alternatives justícia juvenil.pdf
09-FMC-SOREA-Col·laboració edició Manual de Govern Local.pdf
10-FMC-LOCALRET-Jornada l'Administració Oberta d Catalunya.pdf
11-FMC-LOCALRET-Jornada La promoció econòmica a les ciutats.pdf
12-FMC-LOCALRET-Jornada La gestió del coneixement en la ciutat.pdf
13-FMC-ACM-LOCALRET-Dep. Universitats i Recerca-Desenvolupament societat de la informació a les Administracions Públiques.pdf
14-FMC-Asociació Electrotècnica Espanyola-Curs Prevenció de risc.pdf
15-FMC-LOCALRET- Jornada Pàgines web administració local.pdf
16-FMC-EAPC-SDL 2000-2001.pdf
17-FMC_ACTECIR-Curs Nou reglament instal·lacions tèrmiques als edificis.pdf
18-Comitè Organizador II Congrés de Municipis-Fundació Carles Pi i Sunyer.pdf
19-FMC-LOCALRET-Curs de dinamitzador digital.pdf
20-FMC-ECA-Jornada Llei d'intervenció Integral d l'administració ambiental.pdf
21-FMC-EPC-Col·laboració 2 cursos x membres policies locals de C.pdf
22-FMC-ACM-Dep.Treball-Pactes territorials locals x a l'ocupació.pdf
23-FMC-Ajuntament Barcelona- SDL 2000-2001.pdf
24-FMC-LOCALRET-Jornada Teletreball i Administració local.pdf
25-Comitè Organitzador II Congrés de Municipis-Dep.Governació i REalcions Institucionals-Col·laboració.pdf
Llistat de convenis 2000.pdf